Nowelizacja Regulaminu Sejmu RP ważna dla Kościołów

czw, 5 gru 2002, 23:15:00

Autor: Dariusz Bruncz

W sejmowej Komisji Nadzwyczajnej trwają prace nad zmianami wielu zapisów Regulaminu Sejmu, podstawowego aktu regulującego całokształt postępowania z projektami ustaw.

W regulaminie przewiduje się ustanowienie specjalnego trybu postepowania z projektami aktów ustawowych wnoszonymi do Sejmu przez Radę Ministrów na mocy art. 25 ustęp 5 Konstytucji RP. Wspomniany artykuł stanowi, że stosunki pomiędzy państwem a nierzymskokatolickimi kościołami i związkami wyznaniowymi są regulowane na podstawie ustaw, uchwalanych po uprzednim zawarciu umów (przypominających konkordaty) między przedstawicielami zainteresowanych kościołów a Rządem RP.

Parę kościołów już zgłosiło chęć rozpoczęcia negocjacji. Najmocniej tę gotowość zadeklarował Kościół Ewangelicko-Augsburski.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20021205231552243