Nowy Zastępca Wikariusza

wto, 10 gru 2002, 00:36:31

Autor: Robert Opala

Papież Jan Paweł II zatwierdził wybór dotychczasowego prefekta rzymskiej Kongregacji Doktryny Wiary, kardynała Josepha Ratzingera, na urząd dziekana kolegium kardynalskiego Kościoła Rzymskokatolickiego. W ten sposób kardynał Ratzinger, stał się niejako oficjalnie drugą osobą w Państwie Watykańskim i w Kościele Rzymskokatolickim. Nieoficjalnie natomiast został on zastępcą wikariusza Chrystusa - jak zwykło się nazywać w Rzymie dziekana kolegium kardynalskiego, przypominając przy tym tradycyjny tytuł, jaki dzierży każdy kolejny papież, czyli wikariusz Chrystusa na ziemi.

Watykanolodzy i eksperci od spraw katolickich są zgodni, że niemiecki kardynał, Joseph Ratzinger, będzie odgrywał kluczową rolę podczas kolejnego konklawe, podczas którego kardynałowie Kościoła Rzymskokatolickiego wybiorą kolejnego papieża. Do głównych obowiązków dziekana kolegium kardynalskiego należy powiem zadanie przeprowadzenia konklawe i poinformowanie "Miasta i Świata" o wyborze nowego biskupa Rzymu a zarazem zwierzchnika Kościoła Katolickiego, jako że pod jurysdykcję papieża podlega nie tylko Kościół Rzymskokatolickich, ale również 22 Kościoły katolickie wschodnie. Do wyboru nowego papieża dziekan kolegium kardynalskiego pełni faktycznie funkcję zarządcy kurii rzymskiej i Państwa Watykańskiego jako jego "interrex".

75-cio letni kardynał Ratzinger, który od 1981 roku sprawuję urząd prefekta najważniejszego rzymskiego urzędu - Kongregacji Doktryny Wiary - został wybrany dziekanem na początku grudnia 2002 roku przez 5 kardynałów stanowiących rade stałą kolegium. Wybór ten został z radością przyjęty i zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II.

Nowy dziekan zastąpił w ten sposób kardynała Bernardina Gantin, który na początku bieżącego roku zrezygnował z pełnienia tego urzędu z uwagi na swój wiek, przekraczający 80-ty rok życia. Sędziwy kardynał mógł dzięki temu powrócić do swojego rodzinnego kraju, Beninu, w Zachodniej Afryce.

Dziekan kolegium kardynalskiego traktowany jest przez wszystkich kardynałów jako "primus inter pares" (pierwszy wśród równych). W nim bowiem kardynałowie pokładają zaufanie, że przeprowadzi konklawe (wybór nowego papieża) w sposób nie tylko uczciwy, ale i sprawny. Oczywiście ma to miejsce tylko wtedy, gdy sprawujący swój urząd papież umrze lub abdykuje z kierowania Kościołem. Do czasu wyboru nowego papieża na dziekanie spoczywa pełna odpowiedzialność za cały Kościół.

W chwili śmierci papieża musi on poinformować o dacie konklawe nie tylko wszystkich kardynałów, ale również głowy państw na całym świecie oraz ambasadorów akredytowanych w Watykanie. Po ogłoszeniu śmierci papieża, gdy wszyscy kardynałowie zjadą się już do Rzymu, dziekan kolegium przewowdzi ceremonii pogrzebowej, a między 15 a 20 dniem od śmierci jest on pierwszym kardynałem, który przekracza progi Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie otwiera obrady konklawe.

Kiedy jeden z kardynałów zostanie wybrany przez pozostałych członków kolegium nowym papieżem, na dziekanie spoczywa obowiązek spytania go, czy akceptuje ten wybór. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna dziekan prosi nowego już papieża o wybranie sobie imienia, pod którym będzie go znał świat.

Kardynał Ratzinger przebywał właśnie w Hiszpanii, kiedy papież Jan Paweł II zatwierdził jego wybór na dziekana. Kiedy doszła do niego ta wiadomość, przewodniczył właśnie kongresowi na Katolickim Uniwersytecie św. Antoniego w Hiszpanii, które odbywało się pod hasłem "Chrystus: Droga, Prawda, Życie". Zadał tam wówczas pytanie: - "Czy jest arogancją powiedzieć, że Bóg nie może udzielić nam daru Prawdy? Czy jest to pogardą Boga powiedzieć, że urodziliśmy się niewidomi i że Prawda nie może być dana w sposób pełny naszej uwadze? Jedyną rzeczą jaką możemy teraz uczynić to uznanie z całą ludzkością faktu, że jesteśmy tylko niegodnymi zwiastunami, którzy nie głoszą siebie samych, lecz mówią z prawdziwym i świętym drżeniem serca o tym, co nie jest nasze, ale co przychodzi od Niego".

 

Za CATHOLIC HERALD z 6 grudnia 2002
www.catholicherald.co.uk

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2002121000363130