Kapłan z Medjugorje: persona non grata w USA

śro, 11 gru 2002, 13:19:57

Autor: Robert Opala

Wiele tysięcy Amerykanów oczekiwało na przyjazd ojca Jozo Zofko, jednego z najbardziej znanych księży z Medjugorje, który poświęcił się służbie Gospy, Matki Bożej z objawień w Medjugorje w Bośni. Ojciec Zofko miał przemawiać w sanktuarium narodowym Amerykanów w Washinghton, D.C. W ostatniej jednak chwili amerykańscy biskupi katoliccy podjęli decyzję o cofnięciu mu pozwolenia na nauczanie, które oznacza, że chorwacki franciszkanin nie może przemawiać w imieniu Kościoła Katolickiego na obszarze całych Stanów Zjednoczonych.

Episkopat amerykański został poinformowany przez biskupów chorwackich, że ojciec Jozo Zofko został suspendowany przez ordynariusza Mostaru, biskupa Pavao Zanica w 1989 roku.

W związku z ujawnieniem tego faktu odwołano jego udział w uroczystości maryjnej w sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP w stolicy Stanów Zjednoczonych, podczas której ojciec Zofko miał wygłosić kazanie. Przez wiele lat ojciec Zofko był duchowym przewodnikiem szóstki bośniackich dzieci, którym ukazała się Gospa - Matka Boża z Medjugorje.

Tamtejsi franciszkanie, w większości Chorwaci, od początku podjęli się opieki nad rosnącym kultem Gospy. Wśród nich był ojciec Zofko. Jednak kolejni biskupi diecezji Mostar, na terenie której znajduje sie Medjugorje, do objawień Matki Bożej podchodzili z dużą ostrożnością, zarządzając powstrzymanie tak intensywnego rozwoju kultu, do czasu aż w tej kwestii nie wypowie się kompetentna władza kościelna.

Franciszkanie nie byli jednak gotowi do okazania posłuszeństwa ordynariuszowi Mostaru. Wśród nich wyróżniał się szczególnie ojciec Jozo Zofko. Z każdym rokiem kult Gospy przybierał coraz większe rozmiary. Do Medjugorje przyjeżdżali już nie tylko pielgrzymi z byłych republik Jugosławi, ale także z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych.

W 1994 biskup Mostaru, Pavao Zanic, wydał kolejny wyrok suspendujący ojca Zofko. W wywiadach biskup nazywał go "nieposłusznym franciszkaninem". Władze koscielne w Stanach Zjednoczonych oświadczyły, że słyszały o karze kanonicznej nałożonej na księdza Zofko, ale nie mogły zakazać mu nauczać - tym bardziej, że kult Gospy jest w Kościele amerykańskim bardzo popularny - bez formalnych informacji ze strony Kościoła Katolickiego w Bośni. Dopiero oficjalny list od biskupa Ratko Perica pozwolił wydać im odpowiednią decyzję.

Ojciec Zofko związał się z z kultem Matki Bożej w Medjugorje od jej pierwszego objawienia w 1980 roku, kiedy sprawował funkcje duszpasterskie w kościele parafialnym św. Jakuba w Medjugorje. Słynny amerykański aktor, Martin Sheen, wcielił się nawet w postać chorwackiego franciszkanina w fabularyzowanym filmie o bośniackich objawieniach pt. "Gospa".

Zofko wielokrotnie bywał w USA, gdzie popularyzował kult Gospy. Wyjazdom tym przeciwni byli bośniaccy biskupi, sądząc że objawienia te zawierają fałsz w stosunku do nauczania katolickiego. Biskupi oskarżyli również ojca Zofko i franciszkanów z Medjugorje o liczne nadużycia finansowe. Na liście oskarżeń znajdują się także przestępstwa seksualne popełnione przez ojca Zofkto na kobietach, które przybyły z pielgrzymką do Medjugorje.

Niektóre amerykańskie media katolickie podjęły się jednak obrony ojca Zofko przed oskarżeniami biskupów bośniackich, twierdząc że jest on "prawdziwie świętym mężem i charyzmatycznym kapłanem". Kuria rzymska sprzeciwiła się ogłoszeniu objawień w Medjugorje jako autentycznych, prosząc pielgrzymów o zachowanie dużej ostrożności. Ojciec Zofko jednak oświadczył, że posiada świadectwo osobistego błogosławieństwa od papieża Jana Pawła II. Biskup Peric nie daje jednak temu wiary, twierdząc że tego rodzaju błogosławieństwo można kupić za parę euro na placu św. Piotra w Rzymie.


Opracowano na podstawie THE CATHOLIC HERALD z 6 grudnia 2002

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20021211131957351