Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Biskupi pozdrawiają pielgrzymów pojednania


Na ręce organizatorów Europejskiego Spotkania Młodych w Paryżu, organizowanych corocznie przez Wspólnotę Ekumeniczną w Taizé we Francji, przesłali pozdrowienia zwierzchnicy największych Kościołów chrześcijańskich na świecie, którzy do Paryża delegowali swoich - wysokiej rangi - przedstawicieli.

Jako pierwszy uczestników spotkania paryskiego pozdrowił prawosławny patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej I. Jego przesłanie zostało odczytane w katedrze prawosławnej w Paryżu.

PRZESŁANIA OTRZYMANE OD ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW

Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej, napisał:
'Kieruję do Was rady świętego Pawła: 'Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie (1 Tes 5, 16-18)'.
Zawsze się więc radujcie z podarowanej Wam okazji do wymiany doświadczeń między Wami nawzajem, z niestrudzonym pracownikiem na niwie Ewangelii oraz przyjacielem młodych, Bratem Rogerem, i z jego braćmi. Nieustannie się módlcie za niego, za nas, za każdego spośród Was.


Módlcie się także o jedność Kościoła i o pojednanie ludzi z Bogiem i między sobą. Módlcie się o pokój na całym świecie, który znowu jest zagrożony. Módlcie się o zachowanie natury, zniszczonej przez zachłanność i nieodpowiedzialność człowieka.

Dziękujcie Bogu i swoim rodzicom, którzy dali Wam życie. Kościół błogosławi ludzki trud i postęp, które pomagają nam lepiej poznawać wspaniałości świata, jakie miłość Boża stworzyła dla człowieka.

Bóg daje dzisiaj młodym ludziom niezwykłą sposobność, by stali się Jego współpracownikami w polepszaniu jakości życia, zapewnianiu rozwoju społeczeństwa, w którym zapanują sprawiedliwość, łagodność, tolerancja, braterstwo i solidarność.

Udzielam Wam ojcowskiego błogosławieństwa życząc, aby Bóg błogosławił Wam w Nowym Roku.

Pozdrowienie przesłane do brata Rogera przez Papieża Jana Pawła II:

Drogi Bracie, już od dwudziestu pięciu lat Wspólnota z Taizé co roku przygotowuje kolejny etap 'pielgrzymki zaufania przez ziemię'; proponuje ona młodym chrześcijanom z Europy, ale także z innych kontynentów, mocne doświadczenie wspólnego przeżywania wiary i braterstwa. Odpowiadacie w ten sposób na wezwanie Chrystusa, który pragnie przekazywać swoją radość ludziom młodym, objawiać im swoje Oblicze i swą obecność, pomagać im zamieniać własne życie w piękną wędrówkę do Ojca, aby mogli rozwijać wszystkie swoje talenty i aby tam, gdzie mieszkają, służyli swoim braciom. Papież serdecznie pozdrawia i zapewnia o swej gorącej modlitwie młodych ludzi, którzy odpowiedzieli na Wasze zaproszenie i spotkają się w tym roku w diecezjach regionu paryskiego.


To spotkanie jest znakiem nadziei dla naszego świata. Pokazuje, że dzisiejsza młodzież pragnie prawdy, szczęścia, piękna i absolutu, oraz stara się nadać swemu życiu sens. Ojciec Święty zachęca młodych ludzi, by wrócili do Chrystusa, który ufa im i pragnie im pomagać na drodze życia; oby oni także pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, aby wszystkie ich decyzje powstawały w ich głębi, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Jako dzieci Boga i bracia Jezusa są oni powołani, by żyć miłością, złożoną w ich sercach. W taki sposób odkryją wielkość i piękno swego życia, całego życia, znajdą radość w oddaniu siebie, by urzeczywistniać swoje powołanie i całym swoim istnieniem głosić Ewangelię oraz uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa.

Papież zachęca ich, by nieprzerwanie wracali do źródła wszystkich darów, którym jest sam Chrystus, u Niego znajdą siły potrzebne do swej codziennej pracy. W regularnej modlitwie, gorliwym czytaniu Pisma Świętego, w intensywnym życiu sakramentalnym młodzi ludzie spotkają Chrystusa, który objawi im pełne życzliwej miłości oblicze Ojca i w całym ich życiu będzie ukazywał im swoją obecność. Jak prorok Jeremiasz (Jr 1, 11) będą mieli oczy otwarte, by wypatrywać blask nowej jutrzenki, nadzieję na przyszłość, w której nastanie czas sprawiedliwości i pokoju, miłości i pojednania, darów Boga dla naszej ziemi. Każdy powinien wnieść swój udział w ich rozwijanie.

Za wstawiennictwem Matki Bożej, świętej Genowefy i świętego Denisa papież prosi Boga, aby błogosławił młodym ludziom, którzy uczestniczą w spotkaniu, Wspólnotę z Taizé i wszystkich, którzy je przygotowywali i teraz je prowadzą, jak również diecezje, parafie i rodziny, które przyjęły uczestników.


Patriarcha Prawosławny Rosji i Całej Rosji, Aleksy II:

Serdecznie pozdrawiam młodych chrześcijan, którzy zgromadzili się na dwudziestym piątym spotkaniu europejskim w Paryżu.

Dziś, kiedy siły zła zagrażają ludziom na całym świecie, siejąc nienawiść i śmierć, musimy spotykać się i szukać pojednania między ludźmi należącymi do różnych kultur i wyznań. Jesteście wezwani do wspólnej odpowiedzialności za wzmacnianie sprawiedliwości, zgody i wzajemnego szacunku. Na wyzwania, jakie niosą nienawiść i przemoc, trzeba odpowiedzieć w duchu łagodności i miłości, dokładając wysiłków, by napominać tych, których oślepiło okrucieństwo.

Jeśli nie zjednoczymy się wokół Chrystusa, nie zdołamy oprzeć się duchowi tego świata, indywidualizmowi, konsumpcjonizmowi, podziałom i konfliktom. My, aby zwyciężyć zło, mamy przemieniać współczesny świat prawdą Ewangelii, my mamy iść za Chrystusem. Życzę Wam, byście szli naprzód tą drogą, pamiętając, że 'trud wasz nie pozostaje daremny w Panu' (1 Kor 15, 58).

Niech światło nadziei oświeca Wasze młode serca poszukujące jedności i współdziałania chrześcijan w Europie i na świecie.

Anglikański arcybiskup Canterbury

Arcybiskup Canterbury, George Carey, ustąpił niedawno ze swojego stanowiska, a jego następca jeszcze nie objął funkcji. Arcybiskup Carey, prymas wspólnoty anglikańskiej, w ciągu całego swego pasterzowania z wielką uwagą obserwował spotkania młodych w Taizé. Latem 1992 przyjechał do Taizé razem z tysiącem młodych anglikanów z różnych krajów, a po przyjeździe oświadczył: 'Podziały między chrześcijanami są ciężarem, który dźwigam, powinny zostać uleczone. Wierzę w pojednanie z Kościołem katolickim, chciałbym, aby dokonało się to za mego życia'.

Do młodych zebranych w Paryżu specjalny telegram wystosował także sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annan.

Drodzy przyjaciele z Taizé i młodzi ludzie z całego świata, z wielką radością kieruję do Was wszystkich gorące pozdrowienia z okazji dwudziestego piątego Europejskiego Spotkania Młodych, przygotowanego z inicjatywy Wspólnoty z Taizé.

Cieszę się, że, jak co roku, przybyły Was tysiące z całej Europy i z innych kontynentów, aby wspólnie wyruszyć na poszukiwanie znaków nadziei i zastanawiać się nad źródłami waszej wiary i pracy, jaką podejmujecie w swoich społecznościach.

W tym świecie, gdzie, jak się czasem wydaje, zwycięża nietolerancja, Wasze spotkanie jest mocnym przekazem tolerancji i solidarności. Oby wiara, która Was łączy, pomagała nieść ten przekaz poza Wasze wspólnoty! Jest w świecie tak wielu młodych ludzi pozbawionych perspektyw na przyszłość. Każdy dzień jest dla nich trudną walką z głodem, chorobą, nędzą. Gorzej, wielu żyje w regionach ogarniętych zbrojnymi konfliktami. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby przywrócić im nadzieję i każdy z nas ma tu jakieś zadanie do wypełnienia.

W tym duchu życzę Wam owocnego spotkania. Na tym nowym etapie 'pielgrzymki zaufania przez ziemię' będą Wam towarzyszyć moje najlepsze życzenia.

Za informacją przekazaną przez Taizé Community, France


Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/2002122915432390

No trackback comments for this entry.
Biskupi pozdrawiają pielgrzymów pojednania | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika


Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń