Wysiedleni mnisi

czw, 9 sty 2003, 21:51:59

Autor: Joanna Gacka

Święta Wspólnota, organ sprawujący najwyższa władzę administracyjną na Świętej Górze Atos podjął decyzję o wysiedleniu z Atosu mnichów zamieszkujących Monaster Esfigmenu.

Wcześniej, w połowie grudnia, Patriarcha Konstantynopolitański, któremu jurysdykcyjnie podlega Święta Góra, ogłosił, iż mnisi z tego monasteru zostają odłączeni od Cerkwi i ekskomunikowani.

Problemy z mnichami z Monasteru Esfigmenu rozpoczęły się w 1964 r., gdy w odpowiedzi na spotkanie w Stambule patriarchy Atenagorasa i papieża Pawła VI, obwinili oni patriarchę o zdradę Prawosławia. Wywiesili też nad monasterem czarną flagę, a na murze wspólnoty od strony morza umieścili napis "Prawosławie albo śmierć".
Greckie władze administracyjne, które formalnie nie mają prawa mieszania się w sprawy wewnętrzne Atosu, oficjalnie poinformowały braci z Monasteru Esfigmenu, iż mają go opuścić do 28 stycznia 2003 r.

Święta Góra Atos na jednym z półwyspów greckiej Chalkidy jest całkowicie poświęcona życiu monastycznemu.


Jarosław Charkiewicz
Źródło: www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030109215159185