Koniec dialogu katolicko-prawosławnego w Polsce?

pią, 17 sty 2003, 09:43:32

Autor: Adam Ciućka

Grekokatolicy i prawosławni w Polsce nie doszli do porozumienia w sprawie 23 spornych cerkwi należących do Kościoła Greckokatolickiego a użytkowanych przez prawosławnych. Teraz ustalą, czy dialog będzie w ogóle kontynuowany.

Nad sprawą cerkwi dyskutowała 15 stycznia Wspólna Komisja Kościołów Prawosławnego i Grekokatolickiego.

Na wcześniejszym spotkaniu 4 listopada ubiegłego roku, strona prawosławna zaproponowała, aby 23 cerkwie grekokatolickie, które obecnie są przez nich użytkowane, przeszły oficjalnie na własność Kościoła prawosławnego. Według nich dopiero wówczas można będzie rozpocząć rozmowy o współużytkowaniu tych obiektów z grekokatolikami. Z kolei strona grekokatolicka zaproponowała, aby prawosławni przekazali im na własność cztery cerkwie: w Bilance, Wysowej, Mołdowicach i Przemyślu, a pozostałe 19 świątyń przeszłoby na własność prawosławną. Przedmiotem sporu jest również kaplica na górze Jawor koło Wysowej, stojącej na terenie, który w 2/3 jest własnością grekokatolików, a w 1/3 Lasów Państwowych. W czasie dzisiejszego spotkania prawosławni oświadczyli, że nie zgadzają się na rozwiązanie zaproponowane przez grekokatolików i podtrzymują swoje stanowisko: 23 sporne cerkwie oraz kaplica na górze Jawor mają przejść na ich własność.

- Niestety, nie udało się uzgodnić żadnego kompromisu - ubolewał w rozmowie z KAI bp Włodzimierz Juszczak, współprzewodniczący Komisji ze strony grekokatolickiej. Podkreślił, że cerkwie te są własnością jego Kościoła, natomiast po drugiej wojnie światowej przejęli je prawosławni. Zwrócił przy tym uwagę, że nawet ustawa o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego w RP z 4 lipca 1991 r. nie przyznała spornych świątyń prawosławnym. W trakcie prac nad tą ustawą uzgodniono natomiast, że o własności obiektów zadecyduje Sejm po porozumieniu stron. Próby takiego porozumienia były podejmowane kilkakrotnie, jednak do rozstrzygnięcia w Sejmie nie doszło.

Strona prawosławna tłumacząc swoje stanowisko powołuje się na ustawę o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 1989 r. Prawosławny abp Jeremiasz z diecezji wrocławsko-szczecińskiej powiedział w wywiadzie udzielonym KAI, że w czasie prac nad tą ustawą doszło do uzgodnienia, iż oba Kościoły: prawosławny i katolicki zachowują majątkowe status quo, tzn. Kościół katolicki zachowuje kilkadziesiąt obiektów prawosławnych, natomiast Kościół prawosławny zachowuje dawne cerkwie grekokatolickie. Nie doszło jednak do całkowitego wypełnienia tego uzgodnienia: strona katolicka stała się prawnym właścicielem byłych obiektów prawosławnych, natomiast Kościół prawosławny nie jest właścicielem wspomnianych obiektów grekokatolickich, ze względu na brak rozstrzygnięcia w Sejmie.

Według bp Juszczaka uzgodnienie na jakie powołują się prawosławni nie obowiązuje Kościoła grekokatolickiego, ponieważ zawierali go przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego. Kościół grekokatolicki nie brał w tych rozmowach udziału i nie dawał żadnych obietnic w tej sprawie.

Ponieważ strony nie doszły do żadnego porozumienia, nie uzgodniono terminu następnego spotkania. Wobec braku kompromisu obie strony muszą się zastanowić czy dalsze rozmowy mają sens - stwierdził bp Juszczak.

Wspólnej Komisji Kościołów: Prawosławnego i Greckokatolickiego współprzewodniczą: ze strony Kościoła prawosławnego abp Abel, ordynariusz lubelsko-chełmski, a ze strony Kościoła greckokatolickiego bp Włodzimierz, ordynariusz wrocławsko-gdański.

Na podstawie KAI

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030117094332497