Pierwsza przygotowawcza konferencja regionalna Zgromadzenia Ogólnego

pią, 24 sty 2003, 19:15:00

Autor: Dariusz Bruncz

W ramach przygotowań do odbywającego się w lipcu 2003 roku 10. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) rozpoczęły się 23. stycznia w Denver (stan Kolorado, USA) pierwsze konsultacje przygotowawcze.

Konferencja północno-amerykańska jest jedną z pięciu regionalnych konsultacji, które z perspektywy poszczególnych regionów mają się ustosunkować do tematu Zgromadzenia Ogólnego ŚFL: „Ku uzdrowieniu świata” zapożyczonego z Obj. 22,2.

Zgromadzenie Ogólne odbędzie się tym razem w Kanadzie, w mieście Winnipeg i trwać będzie od 21. do 31. lipca 2003 roku. Oficjalnym gospodarzem jest Kościół Ewangelicko-Luterański w Kanadzie (ELCiK). „Celem konsultacji jest przygotowanie delegatów do wzięcia udziału we wszystkich aspektach Zgromadzenia Ogólnego, tak aby mogli oni wykazać się własną inicjatywą podczas trwania Zgromadzenia” - powiedział ks. dr Péri Rasolondraibe, dyrektor wydziału ŚFL ds. misji i rozwoju (AME).

Ks. dr Rasolondraibe dodał, że konsultacje potrzebne są między innymi dlatego, że około 2/3 wszystkich delegatów po raz pierwszy brać będzie udział w Zgromadzeniu Ogólnym. Konferencja przygotowawcza jest według ks. Rasolondraibe szczególnie ważna dla Ameryki Płn. ponieważ właśnie w tym regionie odbędzie się Zgromadzenie Ogólne. Uczestnikami konferencji są cztery Kościoły członkowskie ŚFL w regionie: ELCiK, Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA), Estoński Kościół Ewangelicko-Luterański na obczyźnie oraz Litewski Kościół Ewangelicko-Luterański w Diasporze. Innym ważnym celem spotkania jest przeanalizowanie praktyki Komunii i gościnności eucharystycznej w regionie północnoamerykańskim. Ks. Arthur Leichnitz, koordynator Zgromadzenia Ogólnego, oczekuje, iż pierwsza konferencja regionalna pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań co do przebiegu, treści i logistyki najważniejszego gremium decyzyjnego ŚFL, które zgodnie ze statutem spotyka się raz na 6 lat.

W północnoamerykańskiej konferencji bierze udział ponad 70 osób, w tym 22 delegatów północnoamerykańskich Kościołów. W Winnipeg oczekiwanych jest ponad 1000 uczestników, w tym 436 delegatów ŚFL ze 136 Kościołów członkowskich ŚFL. Inne regionalne konferencje przygotowawcze odbędą się od 23. do 26. lutego we Wiedniu dla całej Europy, od 2. do 6. marca w Medan (Indonezja) dla Azji, od 23. do 26. marca dla Afryki w Nairobi (Kenia) oraz w dniach od 6. do 9. kwietnia dla Ameryki Łacińskiej i Karaibiku w San Salwador (El Salwador).

Pierwszym spotkaniem przygotowawczym ŚFL była Konferencja dla Kobiet, która odbyła się w listopadzie 2002 roku w Montreux (Szwajcaria). Konferencje przygotowawcze kończą się na początku lipca 2003, kiedy to przed samym Zgromadzeniem Ogólnym odbędzie się światowa Konferencja Młodzieży Luterańskiej w pobliżu Toronto. Światowa Federacja Luterańska jest wspólnotą luterańskich Kościołów z całego świata i została założona w 1947 roku w Lund (Szwecja).

Obecnie do ŚFL należy 136 Kościołów Ewangelicko-Luterańskich, zrzeszających prawie 62 miliony wiernych. Sekretariat ŚFL znajduje się w Genewie, co umożliwia bliską współpracę ze Światową Radą Kościołów i innymi światowymi organizacjami ekumenicznymi. W imieniu swoich członków ŚFL prowadzi dialog ekumeniczny, zajmuje się badaniami teologicznymi, pomocą humanitarną, obroną praw człowieka, komunikacją i różnymi aspektami misji. Szczegółowe informacje: http://www.lwf-assembly.org

(lwi)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030124191539172