Będzie Telewizja "Trwam"

czw, 13 lut 2003, 14:22:59

Autor: Joanna Gacka

Telewizja "Trwam" zgłoszona przez związaną z Radiem Maryja fundację "Lux Veritatis" otrzymała dzisiaj koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nadawanie drogą satelitarną.

Decyzję o przyznaniu koncesji przyjęto bez głosów sprzeciwu, przy głosach wstrzymujących się Danuty Waniek, Adama Halbera oraz Włodzimierza Czarzastego.

Na etapie rozpatrywania wniosku związanej z Radiem Maryja fundacji "Lux Veritatis" największe wątpliwości budziła kwestia źródła pożyczki na początkowe finansowanie stacji oraz brak informacji o sposobie jej spłaty. Niektórzy członkowie Rady uznali, że brak przejrzystości finansów może w przyszłości spowodować nieprawidłowości w działaniu stacji.

Problematyczne było również powoływanie się na autorytety kościelne stojące za telewizją "Trwam" - Tylko z prasy dowiedzieliśmy się, że Fundacja Lux Veritatis i program telewizyjny "Trwam" ma koneksje z instytucjami kościelnymi. Nie znamy okoliczności powstania takiego medium, stąd też nie możemy wypowiadać się na ten temat - napisał pod koniec stycznia do KRRiT przymas Polski kardynał Józef Glemp zapytany o powiązania telewizji z instytucjami kościelnymi.

Mimo tych wątpliwości KRRiT przyznała telewizji "Trwam" koncesję i przesłała już wniosek do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w celu dokonania uzgodnień technicznych. Procedury w URTiP potrwają około miesiąca. Po tym czasie telewizja "Trwam" będzie mogła rozpocząć nadawanie.

Według zapisu we wniosku o koncesję telewizja będzie emitować program o charakterze edukacyjno-poradniczo-religijnym z dużą ilością programów publicystycznych, filmów dokumentalnych oraz fabularnych. Początkowy czas nadawania to 5 godzin dziennie docelowo ma wzrosnąć do 15. Twórcy stacji planują współpracę z wieloma stacjami katolickimi na całym świecie.

Telewizja ma utrzymywać się z datków wiernych oraz emisji reklam.

Źródło: Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030213142259895