Co trzeci Polak chce oglądać TV ojca Rydzyka

śro, 19 lut 2003, 23:11:42

Autor: Joanna Gacka

32 proc. respondentów CBOS uważa, że telewizja "Trwam" będzie dobrze służyć społeczeństwu, jednak tylko 7 proc. wyraża tę opinie w sposób zdecydowany.

44 proc. respondentów CBOS jest zdania, że telewizja ojca Rydzyka nie będzie społecznie użyteczna (23 proc. uważa, że "zdecydowanie nie"), zaś 24 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Według CBOS, o tym, że telewizja "Trwam" będzie dobrze służyć społeczeństwu, częściej niż inni przekonani są najstarsi respondenci - powyżej 65. roku życia (40 proc.), mieszkańcy wsi (43 proc.), badani z wykształceniem podstawowym (40 proc.), rolnicy (46 proc.), osoby pracujące w prywatnych gospodarstwach rolnych (45 proc.), gospodynie domowe (57 proc.), ankietowani o raczej niskich dochodach na osobę w rodzinie (51 proc.), biorący udział w praktykach religijnych raz w tygodniu lub częściej (42-46 proc.), mający prawicowe poglądy polityczne (44 proc.).

Ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych zadeklarowała, że chciałaby oglądać programy telewizji "Trwam", w tym jednak tylko 10 proc. wyraża tę opinię w sposób zdecydowany. Natomiast ponad połowa (51 proc.) respondentów nie zamierza tego robić, w tym 33 proc. składa takie deklaracje w sposób zdecydowany, a 13 proc. nie miało na ten temat zdania.

Z badań CBOS wynika, że połowa (50 proc.) respondentów uważała, że odpowiednie władze powinny udzielić zezwolenia na otwarcie tej stacji telewizyjnej. Przeciwnego zdania była nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych, a 15 proc. nie potrafiło wyrazić swojej opinii w tej sprawie.

W ocenie CBOS, respondenci w większości są zgodni co do tego, że telewizja "Trwam" powinna utrzymywać się jedynie z funduszy kościelnych (60 proc.) oraz z datków odbiorców, telewidzów (41 proc.). Co czwarty (26 proc.) badany wskazuje na emisję reklam jako źródło dochodów, a co ósmy (13 proc.) ankietowany na opłaty abonamentowe. Jedna dziesiąta (10 proc.) respondentów uważa, że telewizja ta powinna być finansowana z funduszy państwowych, a jedynie 7 proc. badanych sądzi, że powinna się utrzymywać przede wszystkim z dochodów za udział w systemie telewizji kablowej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 3-6 stycznia tego roku na 1025-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Źródło: wirtualnemedia.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030219231142256