Białoru¶: Cerkiew i wojsko

nie, 23 lut 2003, 14:42:02

Autor: Jarosław Charkiewicz

Państwowy Komitet Wojsk Ochrony Pogranicza Białorusi i Białoruska Cerkiew Prawosławna podpisały porozumienie o współpracy. Przewiduje ono współdziałanie w dziedzinie wychowania patriotycznego żołnierzy ochrony pogranicza oraz odrodzenie prawosławnych tradycji wojskowych i obrzędów.

Porozumienie przewiduje również, że białoruscy żołnierze mog± na zasadzie dobrowolno¶ci pomagać w restauracji, odbudowie i budowie cerkwi prawosławnych i innych obiektów kultu.

¬ródło: www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003022314420297