Grecka cerkiew zaniepokojona wojną z Irakiem

nie, 23 lut 2003, 15:38:07

Autor: Jarosław Charkiewicz

Na posiedzeniu Św. Synodu Greckiej Cerkwi Prawosławnej przyjęto oświadczenie wyrażające pozycję Cerkwi Greckiej w kwestii obostrzenia sytuacji wokół Iraku.

W dokumencie tym czytamy m.in., że Cerkiew Grecka „z niepokojem i smutkiem obserwuje sytuację, związaną z zawisłą nad ludzkością groźbą wojny” oraz „wyraża zaniepokojenie możliwością rozszerzenia się konfrontacji na region Bliskiego Wschodu”.

Wcześniej ze zdecydowany osądzeniem planów wojennych względem Iraku wypowiedzieli się m.in. zwierzchnicy Patriarchatów: Konstantynopolitańskiego, Antiocheńskiego i Moskiewskiego oraz Gruzińskiej i Serbskiej Cerkwi Prawosławnych.

Źródło: www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030223153807791