Biblijna lista dyskusyjna dla harcerzy

śro, 26 lut 2003, 15:34:48

Autor: Maciej Pasternak

Z inicjatywy grupy harcerzy w internecie powstała biblijna formacyjna lista dyskusyjna przeznaczona dla harcerzy. Lista nosi nazwę BOANERGES (Dzieci Gromu). Nazwa wywodzi się od imienia, jaki Jezus dał Janowi i Jakubowi, synom Zebedeusza.

Jan, umiłowany uczeń Pana, był głosicielem pobożności wyrażanej poprzez uczynki miłosierdzia. Z Azji Mniejszej, gdzie działał wywodzą się takie postacie wczesnego chrześcijaństwa, jak św. Mikołaj i św. Jerzy, symbolizujący ofiarność i poświęcenie dla innych. Tutaj powstał też zakon Joannitów, który jako pierwszy użył symbolu rozszczepionego krzyża. Symbol ten jest jednym z elementów Krzyża Harcerskiego, a jednym z podstawowych ideałów skautingu jest idea braterstwa i służby bliźnim.
Harcerze są więc w szczególny sposób spadkobiercami nauczania świętego Jana.

Wszelkie bliższe informacje o liście znajdują się na stronie BOANERGES

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030226153450349