Katolicy i Żydzi o pokoju i rodzinie

wto, 4 mar 2003, 10:49:42

Autor: Tomasz Terlikowski

Poszukiwanie pokoju i promocja wartośći religijnych była głównym tematem pierwszego spotkania Komisji Mieszanej ds. Dialogu Katolicko-Żydowskiego.

Członkowie nowej instytucji, w której skład wchodzą przedstawiciele Głównego Rabinatu Izraela i Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Dialogu z Judaizmem spotkali się w Villa Cavalletti w Grottaferrata, nieopodal Rzymu. Delegacji żydowskiej przewodniczył rabin Shar Yishuv Cohen, natomiast katolickiej kardynał Jorge Mejía.

W oświadczeniu wydanym po spotkaniu człnkowie komisji mieszanej oświadczyli, że dialog musi się odbywać w atmosferze prawdy, przy respektowaniu różnorodnych religijnych tożsamości. "Dialogujemy, jako lud wiary, który ma wspólne korzenie i wspólnych ojców. Dialog jest wartością i wyklucza jakąkolwiek intencję nawracania siebie nawzajem" - wyjaśnia dokument.

W części poświęconej promowaniu pokoju i wartości religijnych - Żydzi i katolicy podkreślili, że szczególne znaczenie ma obecnie wspieranie rozumienia "świętości życia ludzkiego" i "wartości rodzinnych". - Każde życie ludzkie jest święte - głosi dokument. - Każdy atak na życie człowieka jest sprzeczny z wolą Bożą, jest obrazą Boskiego Imienia, jest sprzeciwem wobec nauczania proroków - głoszą autorzy dokumentu.

Odnosząc się do wartości rodziny - w dokumencie podkreślono wielką wartość małżeństwa, które jest "pobłogosławioną i uświęconą przez Boga wspólnotą". "W takiej perspektywie nie może zgodzić się na alternatywne modele rodziny" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030304104942671