Prace nad Konstytucją Europy

śro, 5 mar 2003, 17:04:00

Autor: Robert Opala

Trwają prace nad opracowaniem przyszłej Konsytucji Unii Europejskiej. Kościoły chrześcijańskie zorganizowały wspólny front, aby w europejskiej konsytycji znalazła sie infokacjia do Boga, podobna do tej, jaka istnieje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja odpowiedzialna za opracowanie konstytucji jest jednak przeciwna takiej formie. W ostatnich dniach rozpoczęły się natomiast dyskusje nad zagwarantowanie prawnego statusu Kościołów w Unii Europejskiej.

Konwent Europejski włączył gwarancje prawnego statusu Kościołów do projektu konstytucji. Unii Europejskiej. Artykuł 1. paragraf 2. projektu konstytucji mówi, że „Unia powinna respektować tożsamości narodowe państw członkowskich”.

Podczas ostatnich dyskusji zdanie to rozszerzono o następujące sformułowanie: „...jak również ich polityczną i konstytucyjną strukturę, włączając regionalne i lokalne samorządy, ich wybór dotyczący języka oraz statusu prawnego Kościołów i wspólnot religijnych”. Ten zapis został zakwestionowany w jednym z postulatów Kościołów chrześcijańskich.

www.europa.eu.int

 

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030305170435846