Prezbiterianskie dylematy

sob, 8 mar 2003, 22:07:00

Autor: Kazimierz Bem

W Dallas trwają pracę Komisji ds. Pokoju, Jedności i Czystości, powołanej w 2001 roku przez Prezbiteriański Kościół USA, której zadaniem jest przestudiowanie spornych i kontrowersyjnych kwestii nękających dzisiejszy świat i kościół: od aborcji i seksu, po eutanazję, badania genetyczne oraz karność kościelną oraz zaprezentowanie raportu i rekomendacji w 2004 roku.

W skład komisji wchodzi 20 osób stanowiących przekrój kościoła: pastorzy i pastorki, teologowie i świeccy, liberałowie i konserwatyści.

Po serii dość spokojnych spotkań, w lutym tego roku, członkowie "wzięli byka za rogi" i po raz pierwszy dyskutowali o Biblii i homoseksualizmie.

Podstawą rozważań był jedyny fragment w Biblii odnoszący się do dobrowolnych stosunków między dwoma dorosłymi tej samej płci, czyli List od Rzymian 1:18-32.

Dwaj referujący go teologowie przedstawili prawie identyczną egzegezę, by następnie dojść do dwóch diametralnie różnych konkluzji: od afirmatywnej po potępiającą tego typu zachowania.
Dyskusja na ten temat była burzliwa i gdy jeden z dyskutantów stwierdził, iż "zwyczajny sens tego cytatu nie powinien być odrzucony", pastorka Curtiss, ripostowała, iż inny fragment Pisma mówi, iż "kobieta nie powinna się odzywać w kościele" i jak zaznaczyła "nie sądzę bym źle rozumiała ‘zwyczajny sens tego cytatu’".
Pod koniec obrad komisja znalazła wspólne zdanie, gdy stwierdziła, "iż homoseksualizm nie może być większą przeszkodą do ordynacji, niż jakiekolwiek inne zachowanie, które Biblia klasyfikuje jako grzeszne".
Sumując dyskusję nad tym tematem, jeden z jej członków stwierdził, iż jest zachwycony tym, że Komisja "wypływa na głębokie wody", choć wyczuwa w przyszłości "gradowe chmury".

Prace komisji można śledzić na stronie internetowej

Zobacz też inne artykuły na temat nauczania i praktyki kościołów chrześcijańskich w stosunku do jednopłciowych związków.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030308220754708