Papież zdegustowany

nie, 9 mar 2003, 10:54:55

Autor: Robert Opala

W ostrych słowach krytyki skomentował papież Jan Paweł II poziom muzyki liturgicznej wykonywanej w wielu katolickich parafiach podczas nabożeństw. Zdegustowany jakością oprawy muzycznej nabożeństw nazwał ją „niezręcznym rzępoleniem”, które zagłusza piękno liturgii mszalnej.

Przemawiając podczas cotygodniowej audiencji generalnej, papież stwierdził że muzyka kościelna musi być „oczyszczona” z jakichkolwiek fałszywych tonów, gdyż to ona pomaga ludzkiemu sercu unieść się na wyżyny. „Parafie i wspólnoty katolickie muszą zdać egzamin z tego, że piękno muzyki i pieśni będzie obecne podczas liturgii” – podkreślił Jan Paweł II, rozwijając temat zaczerpnięty z Psalmu 150.

„Konieczne jest – dodał papież – aby odkrywać piękno modlitwy podczas liturgii, ale nie jest koniecznym ograniczać modlitwę tylko do teologicznych wywodów, gdyż ma ona ogarnąć całego człowieka w delikatny i subtelny sposób. Muzyka i pieśni kościelne muszą towarzyszyć wierzącym w modlitwie, gdyż są one niejako otwarciem "kanału" między człowiekiem a Bogiem”.

Według papieża muzyka liturgiczna jest najdoskonalszą postacią wszystkich form muzycznych, gdyż jej zadaniem jest podnosić ludzkie serca do Boga. Ma ona wyrażać się harmonią, gdyż sam Bóg jest czystą harmonią. Papieska krytyka została przyjęta z dużą wdzięcznością przez czołowego muzyka brytyjskiego, Martina Bakera, który jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną litugii sprawowanej w katedrze w Westminster.
Z radościa wyznał on, że papież jest szczególnie wrażliwy na piękno muzyki liturgicznej. „Papież powtarza tylko to – dodał artysta – co Sobór Watykański II powiedział na temat muzyki kościelnej. Parafie powinny w końcu odpowiedzieć papieżowi w praktyczny sposób i zaprzestać uprawiania podczas nabożeństw swojej własnej twórczości, która z muzyką liturgiczną nie ma nic wspólnego. Ważne jest także, co podkreślił papież, aby zwiększyć moment ciszy podczas mszy świętej”.

Jan Paweł otworzył prawdziwy front w walce o przywrócenie piękna muzyki kościelnej podczas liturgii. Dużo miejsca będzie poświęcone temu problemowi w najbliższej encyklice papieskiej o eucharystii, która zostanie ogłoszona już podczas obchodów Wielkigo Czwartku.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003030910545568