Koptyjska konserwacja

wto, 11 mar 2003, 16:53:56

Autor: Jerzy Piątek

Galeria Sztuki Wczesnochrześcijańskiej oraz Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Warszawie prowadzą unikalny projekt konserwatorski - renowację zabytków sztuki koptyjskiej. Po skończeniu prac wszystkie obiekty trafią do Galerii Sztuki Koptyjskiej w Muzeum Narodowym.

Prace renowacyjne trwają od 1996 roku. W 2000 roku rozpoczęto badania laboratoryjne techniczne i technologiczne, jako również specjalistyczne badania fizyko-chemiczne naturalnych barwników i zapraw tkanin. Projekt zyskał dotację jako wniosek celowy Komitetu Badań Naukowych, ze środków KBN sfinansowano prace badawcze. Prace konserwatorskie zaś zostały w dużej części dofinansowane z funduszy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Celem projektu konserwatorskiego jest stworzenie w Polsce nie stosowanego dotychczas, a zgodnego z najwyższymi standardami zachodnioeuropejskimi i amerykańskimi, kompleksowego modelu badań nad tkaninami archeologicznymi, ściślej mówiąc w przypadku kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, nad póżnoantycznymi tkaninami pochodzącymi z Egiptu. Przedmiotem badań jest zespół 80 tkanin koptyjskich przechowywanych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Opracowywany model kompleksowych badań tkanin koptyjskich zakłada ich analizę maksymalnie wszechstronną, obejmującą całość badań laboratoryjnych, tj. badań technicznych, mikrobiologicznych i mikrochemicznych, jak również specjalistycznych badań fizyko-chemicznych naturalnych barwników tkanin. Wyniki badań nad tkaninami koptyjskim zostaną wykorzystane do prac konserwatorsko-restauracyjnych, opracowania katalogowego, w tym próby określenia pochodzenia i warsztatu dla tkanin o niepewnej proweniencji oraz uściślenia datowania wszystkich tkanin kolekcji, jak również stworzenia dokumentacji naturalnych barwników dla tkanin archeologicznych.

W pracach nad projektem biorą udział, prócz pracowników działu Sztuki Wschodniochrześcijańskiej, Konserwcji i Laboratorium Muzeum Narodowego w Warszawie, takie placówki specjalistyczne jak: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, który jest głównym Realizatorem projektu badań naturalnych barwników i zapraw tkanin kolekcji warszawskiej. Ponad to w realizacji projektu biorą również udział Uniwersytet im. Kopernika w Toruniu, Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Pracownie Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu w Wilanowie, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie.

Źródło: Centrumprasowe.net, Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030311165356517