Rumunia przykładem dla Europy

śro, 19 mar 2003, 00:39:12

Autor: Robert Opala

Papież Jan Paweł II zwrócił się do katolickich biskupów Rumunii reprezentuących oba obrządki - łaciński i bizantyjski – z prośbą o podjęcie pełnej współpracy z rumuńskim Kościołem prawosławnym. Celem tej współpracy ma być odnowa chrześcijaństwa w Europie.

Trzy Kościoły chrześcijańskie w Rumunii: rzymskokatolicki, grekokatolicki i prawosławny mają być dla Europy przykładem wzorcowej współpracy ekumenicznej. Razem będą budowały nową społeczność Europy.

Podczas tradycyjnej wizyty „ad limina” rumuńskich hierarchów w Rzymie Jan Paweł II zwrócił uwagę na olbrzymią odpowiedzialność jaka spoczywa na biskupach, którzy mają obowiązek chronić fundamentalne wartości ludzkie przeciwko takim zagrożeniom funkcjonującym w nowoczesnych społeczeństwach Europy, jak: egoizm, konsumpcjonizm, materializm, indywidualizm. Efektem tych postaw są duże liczby rozwodów oraz zabiegów aborcyjnych. Wszystkie te problemy nowoczesnej Europy mogą być usunięte dzięki nowej ewangelizacji i nawiązanie do chrześcijańskiej tożsamości Europy.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030319003912873