Afrykańscy luteranie zabiegaj± o pokój i przeciwdziałanie HIV/AIDS

sob, 22 mar 2003, 17:06:31

Autor: Dariusz Bruncz

Luterańskie ko¶cioły w Afryce spotkaj± się pod koniec marca w stolicy Kenii, Nairobi, aby przygotować się na 10. Zgromadzenie Ogólne ¦wiatowej Federacji Luterańskiej (¦FL) w Winnipeg (Kanada).

Głównym problemem, jakimi zajmować się będzie afrykańska konferencja przygotowawcza ¦FL wraz z Afrykańsk± Wspólnot± Luterańsk±, jest zaangażowanie się w luteranów w walce o pokój. Wiele krajów afrykańskich pogr±żonych jest w wojny domowe, konflikty etniczne i religijne.

W zwi±zku z wybuchem nowych powstań wojskowych i niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się broni w Afryce pokój na kontynencie nie może być urzeczywistniony, podkre¶lił ks. dr Musa Filibus, który jest koordynatorem agendy ¦FL, zajmuj±cej się misj± i rozwojem w Afryce. Innym ważnym tematem będzie rozrastaj±ca się epidemia HIV/AIDS na kontynencie afrykańskim.

Celem konsultacji w Nairobi jest również opracowanie dalszego rozwoju ¶wiatowej kampanii do walki z AIDS, któr± rozpoczęto w maju 2002 roku pod auspicjami ¦FL.

Afrykańska konferencji przygotowawcza jest czwart± z kolei regionaln± konsultacj± przed rozpoczęciem Zgromadzenia Ogólnego ¦FL, którego gospodarzem jest Ewangelicko-Luterański Ko¶ciół Kanady. Na spotkanie, które trwać będzie w dniach od 23 do 26. marca weĽmie udział 110 delegatów z 29 afrykańskich Ko¶ciołów członkowskich ¦FL, do których należy prawie 12 milionów wiernych.

Przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Ogólnego ¦FL w Winnipeg odbęd± się jeszcze dwie konferencje przygotowawcze: w kwietniu dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Salwadorze oraz w lipcu dla młodzieży w okolicach Toronto.

(lwi)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003032217063199