Religia po fińsku

sob, 29 mar 2003, 17:17:00

Autor: Piotr Kalinowski

Fiński parlament przyjął nową ustawę o wolnościach religijnych, która wejdzie w życie z końcem sierpnia br. Dostosuje ona prawo do fińskiej konstytucji, w której zapisano, że każdy obywatel cieszy się wolnością religijną, mogąc swobodnie wyrażać swoje przekonania i należeć do każdego związku wyznaniowego. Poprzednią ustawę uchwalono w roku 1922.

Nowy akt prawny wymienia m.in. warunki, jakie trzeba spełnić by zarejestrować nowe wyznanie oraz zasady wstępowania i rezygnacji z przynależności do danego związku wyznaniowego. Nie zabrania jednoczesnej przynależności do kilku wyznań. Kwestie te mają regulować same związki wyznaniowe. Zapewnia także każdemu obywatelowi prawo do wystąpienia z organizacji religijnej.

Ustawa ma zabezpieczyć religijną jedność rodziny. Mają temu służyć określone granice wiekowe. Osoby powyżej 18. roku życia mogą samodzielnie decydować o swoim życiu religinym. Dzieci w wieku 15 lat mogą stać się członkami związku wyznaniowego lub opuścić jego szeregi tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Nowością jest zapis, zgodnie z którym religijny status 12-latków może ulec zmianie tylko przy ich zgodzie.

Zgodnie z wolą ustawodawcy cmentarze Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii nadal będą pełnić funkcję obiektów publicznych, na których grzebani będą także członkowie innych denominacji i niewierzący. Na życzenie pochówek może się odbyć na terenie nie należącym do Kościoła.

W Finlandii Kościół luterański liczy sobie niemal 4,5 mln wiernych (ok. 85 proc. populacji kraju) i wraz z Kościołem prawosławnym posiada status wyznania państwowego.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030329171738369