Luteranie na Wyspach

czw, 3 kwi 2003, 22:08:00

Autor: Piotr Kalinowski

Luteranie w Wielkiej Brytanii stanowią bardzo zróżnicowaną denominację, składającą się ze wspólnot założonych przez przybyszy z Europy kontynentalnej - powiedział ks. Tom Bruch, sekretarz generalny Luterańskiej Rady Wielkiej Brytanii. Przemawiając do delegatów Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w USA (ELCA) Bruch przypomniał, że luteranizm przybył na Wyspy w XVII w.

- Rada powstała w 1948 r. Przybysze z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Islandii, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Brytyjczycy utworzyli własne kongregacje luterańskie. Dziś liczy sobie 40 duchownych oraz ok. 100 tys. ochrzczonych wiernych - stwierdził ks. Tom Bruch. - Podstawowym czynnikiem integrującym te grupy jest język i kultura - dodał.

Rada, współnie z przedstawicielemi każdej wspólnoty luterańskiej, prowadzi finansową i praktyczną pomoc dla kongregacji. Pomaga organizować edukacyjne programy, pomoc misyjną, współpracę ekumeniczną, łączność między luteranami oraz nabożeństwa kapelańskie. - Największym dziełem Rady jest Luterańskie Centrum Studenckie pomagające w zakwaterowaniu 80 studentów Uniwersytetu Londyńskiego - tłumaczy ks. Bruch.

W ostatnich latach międzynarodowe porozumienia ekumeniczne pozwoliły luteranom z Wysp na zaznaczenie swojej obecności. Przełomem było podpisanie w 1999 r. Deklaracji o Usprawiedliwieniu opracowanej przez Światową Federację Luterańską i Watykan. - Dokument dał luteranom w Wielkiej Brytanii legitymację, jakiej nigdy do tej pory nie mieli - powiedział Tom Bruch.

- Wielu luterańskich księży jest zapraszanych do prowadzenia anglikańskich nabożeństw. Jest to możliwe dzięki pełnej komunii Kościoła Anglii z niektórymi Kościołami luterańskimi Europy - powiedział ks. Lennart Sjostrom, luterański pastor ze Szwecji, szef Rady. O dobrej współpracy przedstawicieli obydwu wyznań świadczy fakt, że Sjostrom nosi honorowy tytuł kanonika londyńskiej katedry św. Pawła (anglikańskiej), natomiast wielebny Jennifer Welsh, duchowny anglikański, służy luterańskim studentom jako kapelan.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030403220833977