Groźny dar seksualności

pią, 4 kwi 2003, 15:30:34

Autor: Kazimierz Bem

Po 18 miesiącach pracy specjalna komisja Kościoła episkopalnego (anglikańskiego) w USA przedstawiła zbierającemu się w sierpniu 2003 roku synodowi dokument pt. "Dar seksualności".

Sześciu biskupów i siedmiu teologów nazywa w nim ludzką seksualność "jednym z najbardziej wspaniałych, skomplikowanych, trudnych a czasami groźnych Darów Boga." Jednocześnie stwierdzając, że kościół episkopalny jest "daleki od konsensusu" w sprawach seksualności, komisja odradza nie tylko opracowanie fromuł liturgicznych dla błogosławienia związków osób tej samej płci, ale odradza w ogóle jakiekolwiek regulacje prawne "za" lub "przeciw" na płaszczyźnie ogólnokościelnej.

Odnosząc się do kilku diecezji, które od kilku lat wyświęcają aktywnych gejów i lesbijki na pastorów, komisja wezwała je, by pamiętały, iż "wyświęca się nie dla poszczególnych diecezji, ale dla całego kościoła". Jednocześnie raport "kategorycznie" sprzeciwia się nienawiści, nietolerancji i dyskryminowaniu w kościele na podstawie orientacji seksualnej.

Dyskusja nad raportem zapewne ożywi zbierający się w lipcu Synod Generalny tego kościoła - podczas ostatniej dyskusji na ten temat w 1995 roku prawie doszło do schizmy kościoła.

Więcej na stronach: http://www.ecusa.anglican.org/
http://www.episcopalchurch.org/presiding-bishop/
(strona z raportem)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030404133036932