Nowy kalendarz liturgiczny

sob, 5 kwi 2003, 00:25:22

Autor: Joanna Gacka

Od początku nowego roku liturgicznego, czyli od 30 listopada, w Kościele Rzymsko – Katolickim w Polsce będzie obowiązywał nowy kalendarz liturgiczny. Najważniejszą zmianą jest przeniesienie  uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku, 40 dni po Wielkanocy na siódmą niedzielę wielkanocną.

Prośbę o zmiany w kalendarzu liturgicznym wystosował do Watykanu w 2001 roku przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski kard. Józef Glemp, motywując ją problemami pracujących wiernych z wypełnieniem obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej.

Zmiany dotyczą również charakteru niektórych świąt. Polscy wierni nie będą obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej i powstrzymania się od prac niekoniecznych w uroczystości: św. Józefa (19 marca), św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia). Uroczystości te odtąd nie będą należały do tzw. świąt nakazanych. Nie zmieni swojego terminu ani charakteru uroczystość Objawienia Pańskiego (6 grudnia).

Poniżej podajemy pełny tekst dekretu Kongregacji Kultu Bożego o zmianach w kalendarzu liturgicznym:

Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów Prot. 1784/01/L
DLA POLSKI

Na wniosek Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Warszawskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 22 sierpnia 2001 roku, a na mocy uprawnień przyznanych tej Kongregacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II, biorąc pod uwagę powyższe, bardzo chętnie udzielamy pozwolenia, aby obchodzenie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego było przypisane do następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy, obchodzenie zaś Uroczystości Świętego Józefa (19 marca), Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Uroczystości w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), nie obowiązywało już w przyszłości jako świąt nakazanych.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 4 marca 2003 r.

Franciszek Pius Tamburrino - Arcybiskup Sekretarz
Mariusz Marini - Podsekretarz

- Postanowienia dekretu obowiązują od I niedzieli Adwentu, czyli od 30 listopada 2003 r.

- Wierni w uroczystości: Świętego Józefa (19 marca), Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. i od powstrzymania się do prac niekoniecznych. Zachęca się jednak wiernych do udziału we Mszy św. w te uroczystości.

- Księży proboszczów nie obowiązuje w te dni Msza św. za parafian.

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) pozostaje świętem obowiązującym.

Za zgodność
Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

www.religie.pf.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030404212522423