Żydowskie liceum powstaje w Warszawie

nie, 6 kwi 2003, 17:10:06

Autor: Adam Ciućka

Jak informuje Społeczność Żydowska w Polsce w przyszłym roku szkolnym w Warszawie działalność rozpocznie pierwsze w naszym kraju żydowskie liceum. Szkołę organizuje Gmina Zydowska w Warszawie oraz Fundacja Laudera. Będzie to jednak instytucja świecka, przeznaczona nie tylko dla Żydów, ale generalnie dla młodzieży zainteresowanej kulturą żydowską.

Zwykły program edukacyjny, realizowany we wszystkich liceach, poszerzony zostanie o język hebrajski, historie i kulture Żydów, judaizm, etykę i myśl żydowską.

Program wychowawczy liceum wyrasta z wartości żydowskiej Tikun Olam (hebr., naprawa świata) - szkoła będzie wspierała postawy otwarte wobec świata i ludzi, mobilizowała do dbałości o najbliższe i dalsze otoczenie, promowała dobro.

Szkoła rozpoczyna już nabór do klasy pierwszej, ogólnej, z możliwością rozszerzenia wybranych przedmiotów. Ilość miejsc ograniczona.

Informacje: dyrektor Ewa Orłowska, tel. 0501581064; e-mail: ewaorlowska@jewish.org.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030406154606443