¦piew powodem rozłamu?

wto, 8 kwi 2003, 13:36:22

Autor: Tomasz Terlikowski

Duchowni Gruzińskiej Cerkwi podzielili się na dwa zwalczaj±ce się obozy z powodu ... stylu ¶piewów, jakie maj± być wykonywane w czasie liturgii - informuje newsru.com

Dyskusja na temat ¶piewów cerkiewnych rozpoczęła się w 1998 roku i doprowadziła do powstania dwóch grup. Jedna z nich to zwolennicy tradycyjnego bizantyjskiego stylu ¶piewania, druga skupia zwolenników gruzińskiego stylu ¶piewania trzy-głosowego.

Katolikos-patriarcha Gruzji Ilia II - jeszcze na pocz±tku sporów stan±ł po stronie gruzińskiego sposobu ¶piewania, ale "bizantyjczycy" nie podporz±dkowali mu się, i nadal sprawuje liturgię w zgodzie z kanonami bizantyjskimi.

Według tradycji - chrze¶cijaństwo w Gruzji, jako pierwszy głosił ¶w. Andrzej Apostoł. Już w IV wieku w kraju tym istniały duże grupy chrze¶cijan z biskupami na czele. Autokefalię Gruzja otrzymała w 457 roku od Ko¶cioła w Antiochii.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030408133622342