Nie jesteśmy krzyżowcami

czw, 10 kwi 2003, 00:31:21

Autor: Robert Opala

Biskupi grekokatoliccy Ukrainy odrzucili zarzut postawiony im przez biskupów prawosławnych Rosji o podjęcie próby wyznaniowego zdominowania Ukrainy. Działania podejmowane przez hierachię grekokatolicką na Ukrainię są tylko i wyłącznie wewnętrzną sprawą tego Kościoła w celu usprawnienia jego administracji, a nie chęcią wyparcia prawosławia z Ukrainy.

Jak informuje katolicka organizacja „The Church in Need” (Kościół w potrzebie) pomagająca ukraińskim katolikom Patrairchat Moskiewski Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oskarżył Kościół Greko-katolicki na Ukrainie o próbę wyparcia prawosławia z tego kraju. Patriarcha Moskwy Aleksy II tak właśnie określił decyzję ukraińskiego episkopatu grekokatolickiego o przeniesieniu siedziby metropolitarnej Kościoła Greko-katolickiego ze Lwowa do Kijowa.

W odpowiedzi biskupi grekokatoliccy podkreslili, że decyzja ta nie ma nic wspólnego z wypieraniem prawosławia, ale jest czysto technicznym zabiegiem administracyjnym, polegającym na tym, aby siedziba metropolity była w stolicy państwa. Ukraińscy grekokatolicy zamierzają również podnieść rangę ukraińskiego Kościoła Greko-katolickiego z metropolii do patriarchatu. Kościół ten jest największym liczebnie Katolickim Kościołem Wschodnim, będącym w pełnej komunii z biskupem Rzymu. Większość Kościołów Wschodnich posiada właśnie rangę patriarchatów.

Ks. Igor Jacziw, rzecznik prasowy Kościoła, powiedział, że biskupi grekokatoliccy nie są krzyżowcami i zarzut niektórych prawosławnych hierarchów mija się z prawdą. Dodał również, że Kościół Grekokatolicki na Ukrainie wiele ucierpiał podczas reżimu komunistycznego, więc czymś naturalnym jest, że teraz pragnie odbudować swoje struktury. Przeniesienie stolicy metropolitarnej z Lwowa do Kijowa jest własnie takim naturalnym działaniem. Ważne jest, aby wykorzystać to właśnie teraz, kiedy zwierzchnik Kościoła, metropolita Huzar, nosi również godność kardynała Kościoła Katolickiego.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030410003121540