Tematy pasyjne

czw, 17 kwi 2003, 09:48:57

Autor: Jerzy Piątek

Ludowe rzeźby i obrazy o tematyce pasyjnej można oglądać na wystawie "Za grzechy świata" w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wystawa podejmuje zagadnienie Męki i Zmartwychwstania Pańskiego zilustrowane dziełami dawnych i współczesnych twórców ludowych zgromadzonymi w kolekcji muzeum.

Sztuka przedstawiająca zajmuje w polskiej tradycji ludowej ważne miejsce, zarówno ze względu na wartości artystyczne, jak również, a często przede wszystkim, na zawarte w niej treści. Postać Jezusa Chrystusa w polskiej religijności i sztuce ludowej otaczana jest szczególnym kultem. W sztuce ludowej najczęściej przedstawiane są początek i koniec życia Chrystusa na Ziemi - Narodzenie i Męka.

- Na wystawie prezentujemy około 150 obiektów sztuki wyobrażeniowej wykonanych w różnych technikach. Są to wykonane z drewna rzeźby pełne i płaskorzeźby, obrazy na płótnie, szkle, czy kartonie oraz drzeworyty - mówi Alicja Mironiuk-Nikolska, kurator wystawy. - Integralną częścią ekspozycji podkreślającą nastrój i symbolikę poszczególnych sekwencji będzie oprawa plastyczna zaaranżowana z pejzaży roślinnych autorstwa Wiesławy Szyper. Pejzaże nawiązują do naturalnego krajobrazu, w którym tworzyli artyści ludowi.

Wystawa podejmuje zagadnienie Męki i Zmartwychwstania Pańskiego zilustrowane dziełami dawnych i współczesnych twórców ludowych zgromadzonymi w kolekcji PME. W sztuce spotykamy tematy stanowiące ilustrację słów Ewangelii, zdarzenia opisane w pismach apokryficznych, jak też wzorce zaczerpnięte z misteriów - znanego od średniowiecza rodzaju przedstawienia wystawianego w kościołach i miejscach pątniczych, tzw. kalwariach, których tematyka związana była z męką Chrystusa.

Układ ekspozycji zachowuje porządek chronologiczny według kolejności zdarzeń Wielkiego Tygodnia. Cykl przedstawień pasyjnych rozpoczyna się sceną wjazdu Chrystusa do Jerozolimy - jedynego radosnego i triumfalnego wydarzenia tego okresu. Następnym wydarzeniem posiadającym niezwykle bogatą ikonografię jest Ostatnia Wieczerza. Podczas następującej po niej modlitwy w Ogrójcu Chrystus przeżywa swoją mękę. Od pojmania Chrystusa zaczyna się właściwa Pasja - historia męki. Należą do niej wszystkie wydarzenia bezpośrednio lub pośrednio związane bądź prowadzące do Ukrzyżowania. Ukrzyżowanie - kulminacyjne wydarzenie Pasji stanowi najczęściej przedstawiany temat w sztuce chrześcijańskiej, także w dawnej sztuce ludowej. W scenie tej wykształciły się różne warianty ikonograficzne. Osobną grupę tworzą same krucyfiksy, czyli przedstawienie samotnego Chrystusa na krzyżu. Krucyfiksy ludowe odznaczają się ogromną siłą wyrazu.

Źródło: Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030417094857823