100 lecie biblistów papieża

pon, 28 kwi 2003, 15:44:00

Autor: Piotr Timus

Papieska Komisja Biblijna poświęci najbliższe posiedzenie, w dn. 20 kwietnia – 2 maja br, rozważaniom na temat związku Biblii i teologii moralnej. Na zakończenie plenarnego posiedzenia, 2 maja, odbędzie się w Instytucie Patrystycznym Augustianum w Rzymie uroczysta sesja z okazji 100 lecia Komisji.

Kard. Joseph Ratzinger, przewodniczący Komisji, przedstawi trzeci i ostatni raport na temat „Magisterium Kościoła i Egzegeza. Wzajemny związek w świetle 100 lat Papieskiej Komisji Biblijnej”.

Komisja została powołana w 1902 r. przez papieża Leona XIII w liście apostolskim "Vigilantiae studiique". Celem jej działania miał być rozwój studiów biblijnych w Kościele Katolickim oraz troska o ich wierność Magisterium kościelnemu. W 1904 r. papież Pius X udzielił Komisji uprawnień do nadawania tytułów akademickich w zakresie nauk biblijnych.

Papież Paweł VI w motu proprio"Sedula cura" z 1971 r. zreorganizował Komisję łącząc ją z Kongregacją Nauki Wiary. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary jest ex officio” przewodniczącym Komiscji. Komisja liczy 19 członków.

Ostatnie raporty Komisji to m.in.:„Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne” (Naród żydowski i jego Pisma święte w Biblii chrześcijańskiej, 2001), L'interprétation de la Bible dans l'Eglise (Interpretacja Biblii w Kościele, 1993), „Unité et diversité dans l'église” (Jedność i różnorodność w Kościele, 1988), De sacra Scriptura et christologia (Pismo święte a chrystologia, 1984).

Papieska Komisja Biblijna

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030428154407683