Wizyta biskupa Hilariona

nie, 18 maj 2003, 22:21:05

Autor: Jarosław Charkiewicz

W piątek w godzinach wieczornych przybył do Polski jeden z najmłodszych i równocześnie najlepiej wykształconych hierarchów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – biskup Hilarion (Ałfiejew). Głównym celem jego trzydniowej nieoficjalnej wizyty w naszym kraju jest odebranie nagrody imienia księcia Konstantego Ostrogskiego przyznawanej przez miesięcznik „Przegląd Prawosławny”.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dzisiaj, w soborze Św. Trójcy w Hajnówce podczas koncertu galowego, zamykającego Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” 2003. Również dzisiaj, wraz z Metropolitą Warszawskim i całej Polski Sawą, Arcybiskupem Tirany i całej Albanii Anastasiosem oraz innymi hierarchami z Polski i Albanii biskup Hilarion współcelebrował Św. Liturgię w hajnowskiej świątyni. Sobotę dostojny gość spędził w Białymstoku, gdzie m.in. odwiedził kilka miejscowych świątyń.

Biskup Hilarion (Grzegorz Ałfiejew) urodził się 24 lipca 1966 r. w Moskwie. W 1983 r. ukończył Moskiewską Średnią Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec i kompozycji. W latach 1984-1986 odbywał służbę wojskową, po ukończeniu której jako nowicjusz wstąpił do Monasteru Św. Ducha w Wilnie.
19 czerwca 1987 r. Arcybiskup Wileński i Litewski Wiktoryn postrzygł go na mnicha, a dwa dni później udzielił święceń diakońskich. 19 sierpnia 1987 r. Arcybiskup Ufy i Sterlitamaku Anatol podczas pobytu w Wilnie udzielił mu świeceń kapłańskich.
W latach 1988-1989 pełnił funkcję proboszcza w miejscowościach Telszjaj i Kolajnjaj na Litwie. W 1990 r. został proboszczem soboru katedralnego w Kaunasie. W 1989 r. przyszły hierarcha ukończył zaocznie Moskiewskie Seminarium Duchowne, a dwa lata później Moskiewską Akademię Teologiczną.
W latach 1991-1993 w Moskiewskich Szkołach Teologicznych wykładał homiletykę, Pismo Święte Nowego Testamentu, teologię dogmatyczną i grekę, a także Nowy Testament w Prawosławnym Instytucie św. Tichona i patrologię w Rosyjskim Uniwersytecie Prawosławnym św. apostoła Jana Teologa.
W 1993 r. władze cerkiewne skierowały go na Uniwersytet w Oksfordzie, gdzie pod kierunkiem Biskupa Diokleii Kallistosa (Ware) pisał pracę doktorską na temat „Św. Symeon Nowy Teolog i Tradycja Prawosławna”, którą obronił dwa lata później i otrzymał tytuł doktora filozofii. W 1999 r. otrzymał tytuł doktora teologii Prawosławnego Instytutu Teologicznego św. Sergiusza w Paryżu.
W latach 1995-2001 pracował w Departamencie Spraw Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, gdzie od 1997 r. pełnił funkcję sekretarza ds. łączności międzychrześcijańskiej. Od stycznia 1996 r. do grudnia 2001 r. prowadził służbę duszpasterską w cerkwi św. wielkiej męczennicy Katarzyny w Moskwie. Z okazji święta Paschy w 1999 r. otrzymał tytuł ihumena.

Decyzją Św. Synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 27 grudnia 2001 r. został podniesiony do godności Biskupa Kerczu, Wikariusza Diecezji Suroskiej. Chirotonia biskupia odbyła się 10 stycznia 2002 r. w cerkwi Wszystkich Świętych, którzy Zajaśnieli w Ziemi Rosyjskiej w Moskwie. Uroczystości przewodniczył Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Aleksy II w asyście jedenastu innych biskupów.
Po trwającej kilka miesięcy służbie w Wielkiej Brytanii u boku Metropolity Suroża Antoniego (Blooma), decyzją Św. Synodu z 17 lipca 2002 r. został mianowany szefem nowo powstałego przedstawicielstwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przy Wspólnocie Europejskiej w Brukseli z tytułem Biskupa Podolskiego.
Decyzją Św. Synodu z 7 maja br. został mianowany Biskupem Wiednia i Austrii z tymczasowym powierzeniem zarządu Diecezją Budapesztu i Węgier.
Biskup Hilarion jest autorem blisko 200 publikacji na tematy teologiczne oraz dotyczące historii Cerkwi, w tym: „Tajemnica wiary. Wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej”, „Życie i nauka św. Grzegorza Teologa”, „Św. Symeon Nowy Teolog i Tradycja Prawosławna”, „Świat duchowy św. Izaaka Syryjczyka”, „Chrystus – zwycięzca otchłani. Temat zstąpienia do otchłani w tradycji wschodniochrześcijańskiej”, „Teologia prawosławna na przełomie wieków”, „Wy jesteście światłością świata”, „Człowiecza twarz Boga” jak też przekładów utworów Ojców Cerkwi z greki i języka syryjskiego.

www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030518222105970