Nowi święci prawosławni

wto, 27 maj 2003, 00:12:33

Autor: Jarosław Charkiewicz

Święty Sobór Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej jednogłośnie podjął decyzję o zaliczeniu do grona świętych biskupa Ochrydy i Żicza Mikołaja (Wielimirowicza). Tym samym Sobór potwierdził cześć oddawaną mu zarówno wśród prawosławnych Serbów jaki i przez wiernych innych lokalnych Cerkwi prawosławnych. Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 24 maja br. w soborze św. Sawy w Belgradzie.

Św. Mikołaj (Wielimirowicz) urodził się 23 grudnia 1880 r. w serbskiej wsi Lelicz. Mając 22 lata ukończył Seminarium Duchowne św. Sawy w Belgradzie. Po otrzymaniu doktoratu z teologii w szwajcarskim Bernie wrócił do Serbii i złożył śluby zakonne w Monasterze Rakowica. Wkrótce, już jako archimandryta, nauczał w Seminarium Duchownym w Belgradzie oraz kontynuował pracę naukową w Rosji.
Okres I wojny światowej spędził w Anglii, gdzie otrzymał kilka doktoratów. Po powrocie do kraju w 1919 r. otrzymał święcenia biskupie. Dwa lata później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by tam tworzyć struktury Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.
W czasie II wojny światowej został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po zakończeniu wojny wyjechał do Anglii. W 1946 r. znalazł się ponownie w USA, gdzie wykładał w kilku prawosławnych szkołach teologicznych, m.in. Seminarium Duchownym św. Włodzimierza i Seminarium Duchownym św. Tichona. W tym samym czasie otrzymał następne doktoraty.
Zmarł w 1956 r. w Monasterze św. Tichona Zadońskiego w USA. Jego ciało spoczęło w Monasterze św. Sawy w Libertyville na południe od Chicago. W 1991 r., zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, przeniesiono je do rodzinnej wsi w Serbii.
Pamięć świętego Cerkiew czci 20 kwietnia/3 maja (w dniu przeniesienia jego relikwii ze Stanów Zjednoczonych do Serbii).

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030527001233172