Konstytucja bez Islamu

czw, 29 maj 2003, 12:34:00

Autor: Piotr Timus

Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Ziemi Świętej zwrócili się z apelem do władz Autonomii Palestyńskiej o powstrzymania ewentualnych projektów uznania Islamu za oficjalną religię przyszłego, niepodległego państwa palestyńskiego. Sprzeciwili się przede wszystkim 6 Artykułowi projektowanej Konstytucji: ”Islam winien być oficjalną religia Państwa. Religie monoteistyczne winne być szanowane.

Anglikański biskup Jerozolimy, Riah Abu Al-Assal, potwierdził, iż podjął już ten temat w swoich kontaktach przywódcą Autonomii Palestyńskiej, Jaserem Arafatem, i zapowiedział osobiste spotkanie z nim oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Autonomii Nabil Shaathem w tej sprawie w najbliższym czasie. Rozumiem, że większość Palestyńczyków to Muzułmanie, lecz nie znaczy to, że Islam ma być religią Palestyny. Wierzę, że Palestyna może być najbardziej demokratycznym państwem na Bliskim Wschodzie i modlę się o to”.

Według Bpa Al-Assala polityczny model przeszłej Palestyny winien gwarantować miejsce dla reprezentacji chrześcijan we władzach kraju, podobnie jak w pobliskim Libanie, gdzie prezydentem jest zawsze Maronita (chrześcijanin) premierem zaś Sunnita (muzułmanin).

Biskup wypowiedział się na ten temat podczas specjalnej konferencji w Jerozolimie poświęconej sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Konferencja zorganizowana została przez Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel.

Podczas Konferencji przedstawiono projekt przygotowany przez władze Autonomii zakładający oparcie prawodawstwa przeszłej Palestyny na religijnych, islamskich podstawach. „Jesteśmy za otwartym i demokratycznym społeczeństwem, nie uwarunkowanym przez prawa religijne” stwierdziła ks. Petra Heldt, sekretarz wykonawczy Ecumenical Theological Research Fraternity.

Chrześcijanie stanowią jedynie drobny procent z 3,5 mln Palestyńczyków żyjących na terenach Autonomii i ich liczba stale się zmniejsza. Szacuje się, że kolejne tysiące chrześcijan opuściło kraj od chwili wybuchu obecnego konfliktu palestyńsko - izraelskiego we wrześniu 2000 r.

Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel skupia przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich obecnych w Ziemi Świętej: rzymskich katolików, ewangelików, anglikanów i prawosławnych. Działa od 1966.

Ecumenical Theological Research Fraternity

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030529123430219