Konferencja eklezjologiczna

pon, 2 cze 2003, 12:48:05

Autor: Jarosław Charkiewicz

W Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyła się doroczna międzynarodowa konferencja teologiczna zorganizowana przez Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem tegorocznego spotkania była „Prawosławna eklezjologia”.

W konferencji wzięli udział prawosławni teologowie i duchowni z Białorusi, Grecji, Rumunii i Polski, w tym Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Biskup Białostocki i Gdański Jakub oraz Biskup Bielski Grzegorz. Obecni byli również przedstawiciele miejscowych władz miejskich, wojewódzkich, wyższych uczelni, policji, Kościoła rzymskokatolickiego, jak też prawosławni katecheci i osoby świeckie.

Uroczystego otwarcia konferencji, poprzedzonego krótkim molebnem, dokonał kierownik Katedry ks. metropolita prof. dr hab. Sawa. Hierarcha dokonał też krótkiego wprowadzenia w prawosławną eklezjologię, jak również przedstawił referentów oraz tematy ich wystąpień.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano następujące referaty: „Biblijne podstawy eklezjologii” (ks. dr Henryk Paprocki), „Koncepcja Pentarchii w Prawosławiu i jej aktualność” (prof. Athanasios Angelopoulos, prof. Michail Tritas), „Przyczynek do miejsca służby biskupiej, kapłańskiej i diakońskiej w Kościele lokalnym” (archim. Leonid), „Historia nadania autokefalii Kościołowi prawosławnemu w Polsce” (ks. prof. dr hab. Marian Bendza).
Drugiego dnia spotkania zebrani wysłuchali następujących wystąpień: „Kościół w myśli teologicznej o. Dymitru Staniloe” (ks. prof. Dymitru Popescu), „Współczesna teologia grecka o eklezjologii (prof. Despo Lialiou, pod nieobecność autorki referat odczytał prof. Michail Tritas), „Eklezjologia o. Nikołaja Afanasjewa” (ks. prof. dr hab. Rościsław Kozłowski), „Status diaspory w Kościele prawosławnym” (ks. prof. Mikołaj Ozolin, pod nieobecność autora referat odczytał mgr Andrzej Kuźma).

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia konferencji wygłoszone referaty wywołały ożywioną dyskusję. Szczególnie wiele miejsca zajęła wymiana poglądów na kwestie diaspory i procedury nadawania autokefalii Kościołom lokalnym. Padło szereg konkretnych pytań dotyczących poszczególnych zagadnień z zakresu samej eklezjologii, w tym m.in. na temat relacji poszczególnych osób w Trójcy Świętej, rozumienia zbawczego dzieła Chrystusa, roli laikatu w Kościele.

Na zakończenie spotkania inicjator organizowanych od pięciu lat konferencji – metropolitę Sawa podsumował jej przebieg. Zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Polsce wyraził swoje zadowolenie z wyjątkowego zaangażowania uczestników spotkania w jej przebieg oraz wynikającej z tego miejscami bardzo burzliwej dyskusji. Odwołując się do poruszonych tematów przedstawił też stanowisko naszej Cerkwi w kwestii diaspory oraz procedury nadawania autokefalii. Wyraził również swoje ubolewania z faktu, iż pomimo wielu starań i zabiegów różnych Kościołów chrześcijańskich w projekcie Konstytucji Europejskiej nie znalazł się zapis mówiący o chrześcijańskim dziedzictwie naszego kontynentu.

Konferencję zakończył uroczysty obiad, w których wzięli udział uczestniczący w spotkaniu referenci i słuchacze.

www.cerkiew.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030602124805571