Oświecenie ideologicznie niedopuszczalne

sob, 7 cze 2003, 00:30:52

Autor: Tomasz Terlikowski

Patriarchat Moskiewski uważa, że projekt preambuły do konstytucji europejskiej jest historycznie nieadekwatny. Prawosławni wydali w tej kwestii specjalne oświadczenie, w którym podkreślają, że projekt konstytucji pomija milczeniem rolę chrześcijaństwa w powstaniu cywilizacji europejskiej.

Projekt preambuły pomija cały okres historii kontynentu od IV do XVIII wieku, gdy na kontynencie dominowało chrześcijaństwo - podkreślają prawosławni. Według autorów dokumentu - bez odwołania się do chrześcijańskich źródeł cywilizacji europejskiej - trudno będzie weytłumaczyć młodzieży skąd wzięły się na kontynencie piękne sobory, ikony czy wielka muzyka.

Pominięcie chrześcijaństwa - podkreślają rosyjscy prawosławni - jest wynikiem ideologicznego nastawienia autorów dokumentu. - Szczególne odwołanie do idei Oświecenia świadczy o ideologicznych założeniach dokumentu. Według nas idee te odegrały ważną rolę w różnych krajach, ale nie mają one charakteru uniwersalnego i powszechnego, bowiem wielu ludzi ich nie podziela. Wspomnienie idei Oświecenia jest nie bardziej neutralna niż wspomnienie jakiejkolwiek religii - podkreślają autorzy oświadczenia.

Przyjęcie antropocentrycznych sformułowań w projekcie konstytucji może spowodować, że wielu religijnych Europejczyków będzie musiało ją odrzucić. - Uważamy, że filozoficzne tendencje Oświecenia mogą być wymienione w preambule tylko wraz z dziedzictwem chrześcijańskim oraz, być może, z dziedzictwem innych religii, które istnieją w Europie. Odesłanie do abstrakcyjnego "duchowego impulsu" nie rozwiązuje problemu - zakończono dokument.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030606190552553