Prawosławni przeciwko turystyce seksualnej

pią, 4 lip 2003, 11:25:20

Autor: Dariusz Bruncz

Święty Sobór Greckiej Cerkwi Prawosławnej zarzucił władzom Aten, iż z powodu zbliżającej się olimpiady letniej w 2004 roku złagodziły przepisy, dotyczące prostytucji.

Zdaniem zszokowanych decyzją miasta biskupów liberalizacja prawa wspiera handel ludźmi i turystykę seksualną. Biskupi wezwali włodarzy miasta do natychmiastowej zmiany podjętych już decyzji. Zgodnie z prawem z 1999 r. prostytucja dozwolona jest tylko w bardzo ograniczonym wymiarze.

Również zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego, papież Jan Paweł II. wypowiedział się niedawno za wzmocnieniem działań, zmierzających ku zwalczaniu turystyki seksualnej, która urąga godności człowieka i jego prawom.

Niedawno amerykańskie ministerstwo spraw zagranicznych (sekretariat stanu) wpisało Grecję na czarną listę tych państw, które nie wywiązują się wystarczająco z międzynarodowych zobowiązań zwalczania handlu ludźmi.

(orf.at)

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030703182520982