Drewniane kościoły na liście UNESCO

pon, 7 lip 2003, 15:31:00

Autor: Jerzy Piątek

Podczas Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO w dniu 3 lipca ogłoszono wpis sześciu zabytkowych kościołów drewnianych Małopolski i Podkarpacia na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego. Są to drewniane świątynie w Binarowej, Bliznem, Dębnie Podhalańskim, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej.

Wniosek o wpis kościołów na listę został przekazany do Biura UNESCO w Paryżu w czerwcu 2000 roku. Po uzupełnieniu dokumentacji i przekazaniu dodatkowych materiałów (m.in. tzw. projektów zarządzania obiektami) wniosek strony polskiej został rozpatrzony i zatwierdzony na Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w dniu 3 lipca 2003 roku.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej został wzniesiony ok. 1500 roku. Na uwagę zasługuje zrębowa konstrukcja kościółka oraz późnogotycka ornamentalna dekoracja patronowa na stropie nawy i prezbiterium. Świątynia Wszystkich Świętych w Bliznem pochodzi z połowy XV wieku, zbudowana jest na kamiennej podmurówce, więźba dachowa zachowała liczne szczegóły ciesiołki gotyckiej. Kościoły w Dębnie Podhalańskim, Sękowie i Lipnicy Murowanej pochodzą z XV wieku, wnętrze bagato zdobione w drewnie, z zachowanymi ludowymi ornamentami z okresu baroku.

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie to najstarsza świątynia wpisana na Listę Dziedzictwa, pochodzi z XIV wieku. W XVII wieku kościół został otoczony wałem ziemnym i pełnił również funkcję obronną. Unikatową wartość posiada figuralna dekoracja malarska wnętrza z 1494 r. na stropie i ścianach (m.in. wielokwaterowy cykl Męki Pańskiej w prezbiterium, liczne wizerunki świętych: m.in. na ścianie pn. monumentalna postać św. Krzysztofa).

Idea Dziedzictwa zrodziła się w 1972 r., gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) opracowała i przyjęła do realizacji dokument pod nazwą „Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”. Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie społeczności międzynarodowej do ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i przekazania przyszłym pokoleniom bezcennych obiektów, stanowiących niepodzielny dorobek całej cywilizacji i wspólne dziedzictwo ludzkości. Na pierwszej liście z 1978 r. - obejmującej 12 obiektów - znalazły się także dwa z Polski: kopalnia w Wieliczce i zabytkowe centrum Krakowa.

Źródło: Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030707153100350