Przenoszenie pamięci

wto, 15 lip 2003, 19:14:17

Autor: Jerzy Piątek

Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich rozpoczął w Sobieniach Jeziorach nieopodal Warszawy akcję przenoszenia żydowskich kamieni nagrobnych na teren dawnego cmentarza żydowskiego. Oprócz członków Komitetu przy przenosinach pracowali także ochotnicy.

Sobienie Jeziory to mała miejscowość położona w odległości ok. 28 km od administracyjnej granicy miasta Warszawy. Kamienie nagrobne Żydów z tej wsi zostały wykorzystane przez Niemców w czasie II wojny światowej do wybrukowania podwórza wokół ówczesnej siedziby Gestapo, którą okupanci umieścili w budynku plebanii kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie  po 60 latach od tamtych wydarzeń macewy powrócą na miejsce, z którego zostały zabrane.

Jednym z inicjatorów akcji był proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Sobieniach Jeziorach, ks. dr Roman Karwacki, który uważał, iż nie godzi się deptać po kamieniach upamiętniających czyjeś istnienie. Macewy od wojny spoczywały na podwórku przy domu parafialnym.

Komitet uzgodnił projekt przenosin z rabinem Warszawy i Łodzi, Michaelem Schudrichem, oraz przewodniczącym Warszawskiej Gminy Żydowskiej, Piotrem Kadlcikiem. Akcja musi być bowiem przeprowadzona z zachowaniem żydowskich przepisów religijnych. Chodzi tu m.in. o sposób ustawienia macew na dawnym cmentarzu - należy je ustawiać w miarę możności przy rzeczywistych grobach, nie można z nich budować pamiątkowych lapidariów.

Macewa to żydowski nagrobek w formie pionowo ustawionej płyty kamiennej lub żeliwnej, zamkniętej u góry dwoma odcinkami koła, pokrytej inskrypcją i zdobionej płaskorzeźbą. Na macewie umieszczano symboliczne wyobrażenia: dla kapłana dłonie złożone do modlitwy, dla lewity dzbanek, dla uczonego Torę, dla kobiety świecznik, dla potomków Judy - lwa.

Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030715191417717