Kriaszeńcy - nowy prawosławny naród

śro, 27 sie 2003, 05:25:00

Autor: Tomasz Terlikowski

Za prawem do etnicznego samookreślenia - Kriaszeńców jednego z małych narodów zamieszkującego Tatarstan - opowiedziała się Rosyjska Cerkiew Prawosławna. Biuro Prasowe RCP poparło wczoraj ich starania o uznanie ich za naród i skrytykowało ociąganie władz państwowych w tej kwestii.

Kriaszeńcy są maleńką wspólnotą narodową. Nikt, nawet socjologowie nie wie, ilu ich żyje obecnie w Rosji. W spisie z 1926 roku, kiedy po raz ostatnich uważano ich za naród - taką narodowość zadeklarowało ok. 200 tysięcy osób.

Za czasów Stalina - Kriaszeńcy - decyzją administracyjną - przestali istnieć. Zaliczono ich bowiem do Tatarów (ze względy na wspólnotę języka). Mimo to - Kriaszeńcom udało się zachować samodzielność i kulturalną, prawosławną odrębność.

W 2002 roku liderzy Kriaszeńców zwrócili się do patriarchy Aleksieja II z prośbą o poparcie ich starań o narodowe samostanowienie. Patriarcha w specjalnym liście poparł ich prośbę. Niestety - na etniczną samodzielność Kriaszeńców nie chcą się zgodzić władze Tatarstanu, które uważają ich tylko za ochrzczonych Tatarów.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030827152523767