A jednak chrześcijaństwo

pią, 29 sie 2003, 09:40:26

Autor: Marcin Pijaczyński

Były premier Tadeusz Mazowiecki, minister Jan Kułakowski i Stefan Wilkanowicz sformułowali "Deklarację Europejską" mającą być wyrazem ich stanowiska względem preambuły do europejskiej konstytucji.

"Jesteśmy przekonani, że przyszłość Europy powinna być budowana na prawdzie chwalebnej i gorzkiej, na uznaniu zasług i wyznaniu win, na zobowiązaniu do wspólnego działania dla dobra wszystkich Europejczyków, a także całej ludzkości" - czytamy w deklaracji.

Autorzy dokumentu piszą o sobie i sygnatariuszach Deklaracji "My Europejczycy". Europejczycy ci są świadomi dziedzictwa czerpiącego z dorobku judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła. Podstawowym źródłem tożsamości europejskiej ma być jednak cywilizacja chrześcijańska.

Deklaracja porusza również problem częstego zdradzania wyznawanych wartości przez chrześcijan i nie chrześcijan, a także zła, które Europejczycy wyrządzili mieszkańcom innych kontynentów.

"- świadomi współodpowiedzialności Europejczyków za przyszłość ludzkości
- świadomi wielkich niebezpieczeństw, które jej zagrażają
zobowiązujemy się do usilnych starań o stwarzanie warunków dla rozwoju każdego człowieka, wszystkich społeczności i całej ludzkości" - zakończyli tekst "Deklaracji Europejskiej" Mazowiecki, Kułakowski i Wilkanowicz.

Pomysłodawcy "Deklaracji Europejskiej" zachęcają do jej podpisywania. Dokument ma być przekazany również do innych krajów. Pełny tekst deklaracji dostępny jest na stronach Forum Żydzi-Polacy-Chrześcijanie

Źródło: Polska.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003082909402694