Papież wzywa o jedność Europy

nie, 7 wrz 2003, 18:33:22

Autor: Robert Opala

„Jeżeli narody Europy mają być naprawdę zjednoczone w demokracji i respektowaniu praw człowieka, ich relacje muszą być oparte na wspólnych wartościach” – powiedział Jan Paweł II w pozdrowieniu przesłanym wiernym, którzy odwiedzili go w jego letniej rezydencji Castel Candolfo pod Rzymem.

„Kościół katolicki jest przekonany, że Ewangelia Chrystusa – kontynuował papież – która przez wiele wieków była elementem jednoczącym narody europejskie, jest nadal inspirującym źródłem duchowości i poczucia braterstwa wszystkich Europejczyków”.

Papież przypomniał także w swoim przemówieniu potrzebę przywrócenia Europie wartości chrześcijańskich, szczególnie przy tej okazji, gdy Unia Europejska pracuje nad opracowaniem konstytucji europejskiej. „Ewangelia jest wystarczającym gwarantem zachowania prawa dla wszystkich mieszkańców Europy: wierzących i niewierzących; jest inspiracją dla działań na rzecz sprawiedliwości, pokoju i wolności”.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030907183322992