Powierzchowny ekumenizm niedopuszczalny dla prawosławia

sob, 13 wrz 2003, 18:05:43

Autor: Dariusz Bruncz

Prawdziwa jedność możliwa jest tylko w łonie jednego, świętego powszechnego i apostolskiego Kościoła. Wszystkie inne modele jedności są niedopuszczalne – powiedział prawosławny biskup Hilarion (Alfejew) z Wiednia w soborze Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Budapeszcie. Bezpośrednim powodem pobytu bp. Hilariona na Węgrzech, który tymczasowo zarządza prawosławną Diecezją Budapeszt i znajduje się pod jurysdykcją Patriarchatu Moskwy i Wszechrusi, była oficjalna wizyta rosyjskiego premiera M. Kasjanowa.

 

W przemówieniu do premiera Kasjanowa biskup Hilarion dodał, że najważniejszym celem relacji Cerkwi Prawosławnej z innymi chrześcijanami jest „ponowne urzeczywistnienie nakazanej przez Boga jedności chrześcijan.” Biskup zaznaczył jednak, że prawosławie nie jest w stanie zaakceptować przekonania, że mimo historycznych podziałów jedność Kościoła nie została zraniona.

 

Hilarion skrytykował eklezjologiczne aspekty myśli reformacyjnej, podkreślającej znaczenie „niewidzialnego Kościoła” i wyraził przekonanie, że Kościół nie może istnieć w postaci „różnych gałęzi”. Kompromisowe uzgodnienia poszczególnych wyznań nie są prawdziwą jednością – argumentował hierarcha.

 

Jednocześnie biskup uznał za niedopuszczalny pogląd, że podziały są tylko tragicznymi nieporozumieniami, wyrosłymi z braku miłości bliźniego: „Podziały nie mogą być sprowadzone na ludzkie namiętności, egoizm ani też na kulturowe, socjalne lub polityczne uwarunkowania.”

 

Zdaniem Hilariona niewystarczające jest zredukowanie jedności chrześcijańskiej do wspólnej służby dla pokoju na świecie: „Jedność chrześcijańska nie może być przywrócona poprzez porozumienie w świeckich sprawach, przy których chrześcijanie w kwestiach drugorzędnych są zgodni ze sobą, a w pierwszorzędnych już nie. Formalna jedność wyznania wiary nie wyczerpuje jedności Kościoła, nawet jeśli jest to konieczny warunek.”

 

Hilarion podkreślił, że zgodnie z prawosławnym rozumieniem jedność Kościoła jest przede wszystkim jednością i wspólnotą w sakramentach. Cerkiew Prawosławna jest „strażniczką Tradycji” niepodzielonego Kościoła, stąd też widzi ona swój główny cel w tym, ażeby w relacjach z innymi chrześcijanami składać wyraźne świadectwo, które doprowadzi do przyjęcia tej prawdy – dodał biskup.

(orf.at)

Zobacz w Magazynie SR: Ekumenizm - stan obecny i perspektywy na przyszłość

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030910230243959