Nowi kardynałowie - nowe perspektywy

czw, 2 paź 2003, 15:50:45

Autor: Tomasz Terlikowski

Nowe nominacje kardynalskie wprowadzają do konsystorza nie tylko nowe twarze, ale również nowe opinie, a nawet nowe perspektywy. Trzeba przecież pamiętać, że pewnego dnia - to m.in. nowi kardynałowie wybiorą nowego papieża.

Papież mianował 31 kardynałów (dane jednego utrzymywane są w sekrecie) - z czego 26 ma poniżej 80 lat, a zatem będzie mogło wybierać przyszłego biskupa Rzymu.

Cechą charakterystyczną nowych kardynałów jest fakt, że tworzą oni bardzo różnorodne środowisko. Hierarchowie pracują na wszystkich zamieszkanych kontynentach, w całkowicie różnych warunkach - wojennych, głodu, wrogości państwa wobec Kościoła, czy sekularyzacji.

Część z nich całkowicie aprobuje i popularyzuje poglądy Jana Pawła II we wszystkich kwestiach. Tak jest np. z abp. Georgem Pellem z Australii. Inni - jak kardynał nominat Keith O'Brien ze Szkocji - wypowiadają opinie sprzeczne, z niektórymi aspektami nauczania obecnego papieża. Ten ostatni np. podkreślając ogromną wagę "daru celibatu" - nie widzi problemu, by ten ostatni został zniesiony. Podczas Synodu Biskupów w 1999 roku to właśnie on podkreślał, że dyskusja na temat żonatych księży została zablokowana przez Kurię Rzymską.

Zdaniem szkockiego kardynała - powinno się otworzyć dyskusję również o sztucznej antykoncepcji.

Kardynał nominat Peter Turkson z Ghany - podkreśla natomiast potrzebę ponownego odkrycia charyzmatów uzdrawiania w Kościele i sugeruje, by nie ograniczać nauczania kościelnego tylko do książek i katechizmów.

Obecnie kardynałowie pochodzą z 69 krajów. W konklawe nadal dominują Europejczycy - jest ich 66 (z czego 23 to Włosi) na 135 mających prawa wyborcze kardynałów. 24 kardynałów pochodzi z Ameryki Łacińskiej (17.8 procent wszystkich). Afryka i Azja posiada 13 kardynałów elektorów, a Ameryka Północna 14 (grupa 11 kardynałów ze Stanów Zjednoczonych jest drugą, co do wielkości po włoskiej kardynalską grupą narodową.

Mimo iż papież mianował kardynałami aż 7 kurialistów rzymskich, to grupa ta, jako całość wyraźnie traci wpływy liczebne. Obecnie kardynałów "kurialnych" jest 34 (25 procent wszystkich), ale w ciągu najbliższego roku pięciu z nich przekroczy osiemdziesiąty rok życia i straci tym samym prawa wyborcze.

Zobacz także:

Kosciol.pl: Kardynał O´Brian o celibacie, homoseksualizmie i antykoncepcji

Kosciol.pl: Papież z południa całkiem możliwy

Kosciol.pl: Australijski arcybiskup następcą kard. Ratzingera?

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20030930155045697