Rosyjskie Cerkwie Prawosławne bliżej jedności

śro, 22 paź 2003, 12:32:18

Autor: Tomasz Terlikowski

Rosyjska Cerkiew Prawosławna i Rosyjska Cerkiew Prawosławna Poza Granicami Rosji aktywnie poszukują dróg zbliżenia, a nawet zjednoczenia. Na ogólny zorganizowaną przez cerkiew emigracyjną konferencję duszpasterską "Droga emigracyjnej cerkwi rosyjskiej w przeszłości i obecnie" zaproszono ostatnio kilku przedstawicieli patriarchatu moskiewskiego.

Po konferencji odbędzie się spotkanie Archijerejskiego Soboru cerkwi emigracyjnej, który, zdaniem protejereja Nikołaja Bałaszowa, powinien podjąć konkretne decyzje dotyczące kontaktów z patriarchatem moskiewskim.

Główną przeszkodą w podjednianiu dwóch cerkwi rosyjskich jest obecnie tzw. "herezja sergianizmu. Cerkiew emigracyjna pod tym terminem, rozumie podporządkowanie się Kościoła państwu. Zdaniem o. Bałaszowa po opublikowaniu koncepcji socjalnej RCP, w której jasno określa się wzajemne relacje państwa i kościoła zarzut ten przestał być już aktualny. - W takiej sytuacji zachowanie podziału między oboma kościołami jest już anachronizmem - uważa o. Bałaszow.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20031022123218839