Tajwan zalegalizuje małżeństwa homoseksualne?

wto, 28 paź 2003, 15:06:00

Autor: Małgorzata Madej

Rząd Tajwanu pracuje nad projektem ustawy o legalizacji małżeństw homoseksualnych. Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona przez parlament, Tajwan będzie pierwszym państwem azjatyckim dopuszczającym zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci.

Z inicjatywą projektu, który ma służyć ochronie podstawowych praw człowieka, wystąpił prezydent Chen Shuibian i rada ministrów; druga część projektu ustawy dotyczy zniesienia kary śmierci, co zapowiadał prezydent już w październiku 2002 r. Końcowy projekt ustawy zostanie przedstawiony w parlamencie w grudniu br.

Prezydent Chen Shuibian jest znany ze swojej przychylności wobec organizacji walczących z dyskryminacją osób homoseksualnych. Kiedy we wrześniu 2000 r. tajwański Lesbian and Gay Civil Rights Movement organizował w Taipei paradę połączoną z odczytami i dyskusjami na temat historii tajwańskiej społeczności homoseksualnej, Chen oficjalnie przyjął przywódców ruchu i stwierdzając, że homoseksualizm nie jest ani grzechem, ani chorobą, zaoferował swoje poparcie dla imprezy i działalności ruchu.

Sytuacja homoseksualistów na Tajwanie nie jest o wiele lepsza niż w sąsiednich komunistycznych Chinach, co wynika z wciąż głęboko zakorzenionej tradycyjnej moralności. Zjawisko homoseksualizmu nie należało do tematów tabu we wcześniejszych okresach historii Chin, kiedy wpływ na myśl społeczną miały przede wszystkim buddyzm mahayanistyczny i taoizm - ten pierwszy traktował równo wszelkie rodzaje aktywności seksualnej, o ile była ona oparta na wzajemnej zgodzie, ten drugi zaś ze swoją zasadą yang-yin skłaniał się wręcz ku ignorowaniu różnic między płciami. Jeśli wierzyć kronikom potężnej dynastii Han (206 r. p.n.e. - 220 r. n.e.), prawie wszyscy cesarze Zachodniej Dynastii Han mieli kochanków tej samej płci. Tolerancja w stosunku do związków homoseksualnych była powszechna szczególnie w okresie dynastii Ming (1368-1644), uważanej przez chińskich historyków komunistycznych za okres dekadencji i rozluźnienia obyczajów - czemu sprzyjała ogólna zamożność społeczeństwa.

Jednakże w okresie dynastii Qing (1644-1911) konfucjanizm, choć zawsze obecny w świadomości Chińczyków, zwyciężył jako oficjalna ideologia cesarstwa. Konfucjanizm zakładał posłuszeństwo w stosunku do reguł i wartości przyjętych w społeczeństwie; każdy powinien znać swoje miejsce w hierarchii społecznej i spełniać swoje obowiązki. Ponieważ jednym z najważniejszych obowiązków dziecka względem rodziców (bądź teściów) było zapewnienie ciągłości rodowi poprzez spłodzenie potomka, jakiekolwiek wykroczenia przeciwko standardowej moralności seksualnej traktowano z najwyższą surowością. Tym samym homoseksualizm przestał być tolerowany - w 1740 r. wydano pierwszy w historii Chin dekret określający dobrowolne stosunki homoseksualne między osobami dorosłymi jako przestępstwo. W miarę otwierania Chin na świat i kontaktów ze światem zachodnim do konfucjańskiej definicji homoseksualizmu jako zachowania wysoce antyspołecznego doszła chrześcijańska ocena zachowań homoseksualnych jako grzesznych lub zwyrodniałych.

O ile jednak opinia publiczna świata zachodniego skłania się obecnie do względnej akceptacji homoseksualnego stylu życia, o tyle w tradycyjnych społeczeństwach dalekowschodnich - do których zalicza się społeczeństwo tajwańskie - system etyczny oparty na konfucjanizmie ma wciąż twardy żywot. Większość homoseksualistów na Tajwanie obawia się przede wszystkim potępienia ze strony rodziców, którzy reagują paniką na wieść, że syn lub córka nie zamierzają obdarzyć ich wnukiem. Ujawnienie swojej orientacji seksualnej kończy się bardzo często wyrzuceniem z domu - tragedia w społeczeństwie, którego podstawą są więzy rodowe.

źródło: Taipei Times

Zobacz też inne artykuły na temat nauczania i praktyki kościołów chrześcijańskich w stosunku do jednopłciowych związków.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20031028150650965