Nowozelandzcy Prezbiterianie "nie pytają"

pią, 7 lis 2003, 10:57:42

Autor: Kazimierz Bem

Kościelna Komisja Sądowa uznała decyzją 21 października 2003, iż "na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeszkód prawnych w Prezbiteriańskim Kościele Aotearoa Nowej Zelandii, które uniemożliwiałyby ordynowanie osób homoseksualnych na stanowiska pastorów." Komisja zwróciła jednak też uwagę, że "jak dotychczas żadne ze Zgromadzeń tego kościoła wyraźnie na takie ordynacje nie zezwoliło i że prawo kościelne zawiera też mechanizmy pozwalające na zablokowanie ordynacji lub wprowadzenia w urząd".

Sprawa znalazła się przed komisją, jako łączne odwołanie Debory Gordon (lesbijki żyjącej w stałym związku) i Prezbiteriatu Wellington od decyzji innej komisji, która odmówiła oceny pani Gordon jako studnetki teologii i potencjalnej pastor, ze względu na jej orientację seksualną. Komisja Sądowa, najwyższe ciało sądowe tego kościoła, kierowana przez Sir Duncana McMullina, stwierdziła, iż taka odmowa była sprzeczna z postanowieniami Zgromadzenia w 1994 roku, które zadecydowało, iż kościół nie będzie się pytać kandydatów na pastorów i pastorki o ich orientację seksualną. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

Prezbiteriański Kościół Aotearoa Nowej Zelandii jest trzecim największym po anglikanach (22% populacji) i katolikach (ok. 19%) Kościołem Nowej Zelandii - skupia ok. 18% społeczeństwa kraju. Na początku 2002 roku liczył ok. 432 tysiące wiernych (ok. 51 tysięcy zarejestrowanych członków), zrzeszonych w 430 parafiach, a w kościele pracuje 780 pastorów i pastorek.

Prezbiteriański Kościół Aotearoa Nowej Zelandii

Skrót decyzji w sprawie pani Gordon

Całość Ddcyzji w sprawie pani Gordon

“Jednota”: Prezbiteriański Kościół Aotearoa Nowej Zelandii

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2003110710574294