Ekumenizm, Chrześcijaństwo, Religia - Ekumeniczny Serwis Informacyjny

Komunikat z prac Św. Soboru Biskupów PAKP

W dniu 7 listopada 2003 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyło się posiedzenie Św. Soboru Biskupów PAKP. W sesji soborowej wzięli udział wszyscy biskupi Kościoła.
Tematyka obrad dotyczyła spraw zewnętrznych i wewnętrznych.Sprawy zewnętrzne

Omówione i ocenione zostały wizyty oficjalne Zwierzchników Kościołów Lokalnych w Polsce i Jego Eminencji, Księdza Metropolity Sawy w Palestynie. W bieżącym roku oficjalne braterskie wizyty w naszym Kościele składali: Arcybiskup Tirany i całej Albanii Anastasios, Arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos, Metropolita całej Ameryki i Kanady Herman. Wizyty Zwierzchników Kościłów sprzyjają sprzyjają zbliżeniu się Kościołów, zapoznanie z problemami, z jakimi boryka się dany Kościół i podzieleniem się poglądami dotyczącymi dzisiejszego Prawosławia w świecie, spraw ekumenicznych i ogólnoświatowych.

Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą kanonizacji przeprowadzonej w Konstantynopolu i Belgradzie. Nowo kanonizowanych świętych postanowiono wpisać do Dyptychu naszego Kościoła: św. Grzegorza byłego metropolity Heraklei i Raidestosu (Grecja) 25 lipca i św. Mikołaja (Welimirowicza) (Serbia) 20 kwietnia.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z XII Walnego Zgromadzenia Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), które odbyło się w Trondheim 25.VI - 2.VII.2003 r. Wyrażono uznanie przedstawicielom naszego Kościoła za wkład pracy i zajęte stanowisko w imieniu PAKP. Do Komitetu Centralnego wszedł nasz przedstawiciele Andrzej Kuźma.

Przyjęto sprawozdania z uroczystości, które miały miejsce w poszczególnych krajach, w których uczestniczyli przedstawiciele naszego episkopatu: J.E. Ks. Arcybiskupa Szymona - 50-lecie Patriarchatu Bułgarskiego i 25-lecia służby metropolity Filareta na czele Egzarchatu Białoruskiego; J.E. Ks. Arcybiskupa Jeremiasza z VII Spotkania (dialogu) między Kościołem Prawosławnym a Grupą Parlamentarną Europejskiej Partii Ludowej w Konstantynopolu; J.E. Ks. Biskupa Jakuba z uroczystości ku czci św. apostoła Pawła w Verii (Grecja) i J.E. Ks. Biskupa Grzegorza z uroczystości 100-lecia kanonizacji św. Serafina z Sarowa.

Zapoznano się z materiałem konferencji nt.: "Problemy współczesnego prawodawstwa Kościelnego' (Belgrad, 13-15.X.2003 r.); "Konstytucja Unii Europejskiej" (Bruksela, 23-25.X.2003 r.); "Prawosławie a choroba" (Teby, 5-9.X.2003 r.); materiałami Komisji Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Prawosławnym a Światową Federacją Kościołów Reformowanych (Sibiu, 4-11.IX.2003 r.)

Sprawy wewnętrzne

Przyjęto do zatwierdzającej wiadomości wybory nowego Zarządu Bractwa Prawosławnego, którego nowym przewodniczącym został prof. dr hab. Andrzej Łapko.

Zapoznano się i omówiono życie naszych klasztorów.

Zapoznano się z pismem ministra Spraw Wewnętrznych odmawiającym zwrotu Kościołowi prawosławnemu jego domu przy ul. Cyryla i Metodego 4. Św. Sobór Biskupów wyraził głębokie zaniepokojenie faktem, iż mimo wielokrotnych deklaracji składanych przez Osoby Piastujące Najwyższe stanowiska Państwowe w RP o zwrocie ww. domu w najbliższym terminie, sprawa do tej pory nie została pozytywnie zakończona dla naszego Kościoła.

Zapoznano się ze sprawą nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła prawosławnego. Z uwagi na negatywne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej materii, Św. Sobór Biskupów zaakceptował stanowisko Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Księdza Metropolity Sawy o przekazaniu tej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Omówiono udział PAKP w tegorocznym Zjeździe Gnieźnieńskim nt.: "Europa Ducha". Stosownie do zaproszenia J.E. Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego postanowiono, że nasz Kościół na zjeździe reprezentować będą: J.E. Ksiądz Arcybiskup Jeremiasz, ks. prot. Jarosław Dmitruk, ks. Jan Kojło, mgr Andrzej Kuźma.

Zapoznano się i oceniono dialog pomiędzy Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymskokatolickim obu obrządków zachodniego i wschodniego. Oceniono także aktualne sprawy dotyczące ekumenizmu.

Zapoznano się i oceniono działalność Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia

Omówiono sprawy dotyczące nauczania religii prawosławnej w szkołach, kształcenia katechetów itp.

Zatwierdzono ustalenia Zarządu Funduszu Socjalnego i przyjęto zaktualizowany Statut F.S. Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Z dniem 1.I.2004 r. składki na ten cel zostają podniesione o 10%.

Ustalono terminy przyznawania nagród cerkiewnych duchowieństwu przez Św. Sobór Biskupów, które przyznawane będą, nie wcześniej niż:
- protoijerejstwo - po 10-12 latach służby kapłańskiej,
- palica - po 12-15 latach służby kapłańskiej,
- krzyż z ozdobami - po 18-20 latach służby kapłańskiej,
- mitra - po 25-30 latach służby kapłańskiej,
- drugi krzyż z ozdobami - po 45 latach służby kapłańskiej.
Nagrody niższe należą do kompetencji biskupów diecezjalnych.

Wyznaczono na 23.XI.2003 r. ogólnometropolitalną zbiórkę na budowę cerkwi w Kostomłotach: Kancelaria Prawosławnego Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego, Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. I/O Lubin, Nr 14601181-27.0.1.6-018223-01 z dopiskiem "Kostomłoty".Opcje Artykułu

Trackback

Trackback URL for this entry: http://www.kosciol.pl/trackback.php/2003111719024285

No trackback comments for this entry.
Komunikat z prac Św. Soboru Biskupów PAKP | 0 komentarzy
Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.

Szukaj

Menu Użytkownika

Nie masz jeszcze konta? Załóż sobie Nowy Użytkownik
Nie pamiętasz hasła?

Polecamy

EWST.pl
Senior.pl
e-commerce.pl
com-media.pl
egospodarka.pl

Facebook

Patronat Kosciol.pl


Piotr Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie


Gorące tematy • Wszystkich Świętych i Halloween
 • In vitro
 • Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja
 • Lustracja
 • Kreacjonizm i ewolucjonizm
 • Harry Potter
 • Pedofilia i molestowanie
 • Aborcja
 • Eutanazja
 • Homoseksualizm
 • Unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • Sonda

  Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  1/1: Czy stosowanie kary śmierci jest zgodne z postawą chrześcijańską?

  Zdecydowanie tak 83,05%
  Raczej tak 1,66%
  Raczej nie 2,91%
  Zdecydowanie nie 11,65%
  Nie wiem 0,73%

  | 4,266 głosów | 0 komentarzy

  Wydarzenia

  W najbliższym czasie nie ma żadnych wydarzeń