Jedność tak - ekumenizm nie za bardzo

wto, 16 gru 2003, 20:34:58

Autor: Tomasz Terlikowski

W niewielkiej miejscowości nieopodal Nowego Jorku zakończył się Sobór Biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Poza Granicami Rosji. Jednym z głównych jego tematów były dalsze losy tego kościoła i możliwość zbliżenia z patriarchatem moskiewskim.

Patriarcha Aleksiej II skierował do uczestników soboru specjalny list, w którym wzywał do zakończenie rozłamu. "Powierzone nam zostało wspólne posłanie do współczesnej ludzkości. I to zmusza nas do jeszcze mocniejszego doświadczania konieczności odnowienia jedności" - podkreślił patriarcha.

O możliwości pojednania rozmawiano również podczas zakończonego przed rozpoczęciem soboru spotkania duchowieństwa. Wzięło w nim udział 10 biskupów i 150 duchownych. Większość z nich opowiedziała się za możliwością zjednoczenia. Metropolita Ławr - zwierzchnik cerkwi podkreślał konieczność budowy lepszych stosunków z patriarchatem oraz rozwijania pomocy dla rosyjskich prawosławnych w ojczyźnie.

Niezwykle głęboko postawił problem możliwego zjednoczenia protoprezbiter Walerij Łukianow. Jego zdaniem pojednanie będzie możliwe tylko pod warunkiem wszechnarodowej pokuty, tak w Rosji, jak i na emigracji. Podstawą jedności może zaś być wyłącznie czyste prawosławie.

Ostatecznie uczestnicy spotkania zaapelowali do Soboru, by decyzję o zjednoczeniu pozostawił Soborowi Wszechorosyjskiemu.

Uczestnicy spotkania i soboru zwracali uwagę również na potrzebę przemyślenia i wyjaśnienia stosunku cerkwi emigracyjnej do "sergianizmu" - postawy patriarchatu wobec systemu sowieckiego.

Pojawiły się jednak także głosy krytyczne, które przypominały o ekumenicznym zaangażowaniu patriarchatu. Diakon Nikołaj Sawczenko z Sankt Petersburga podkreślał wprawdzie, że większość rosyjskich prawosławnych, podlegających patriarchatowi odrzuca ekumenizm i odmawia wspólnej modlitwy z innymi chrześcijanami, jednak rozżalenie wiernych i duchownych cerkwi emigracyjnej wzbudza fakt, że nadal patriarchat wchodzi w skład Światowej Rady Kościołów.

Kapłani prawosławni krytykowali patriarchat za to, że dopuszcza, by biskup i kilku kapłanów prawosławnych zasiadało w jednym formu z 8 kobietami "kapłankami" (nie uznając ważności ich święceń - prawosławni Rosjanie z cerkwi emigracyjnej - pisali o nich w ten sposób).

Podczas rozmów o ekumenizmie poza zdecydowanym jego odrzuceniem ze strony o. Aleksandra Lebiediewa z Los Angeles - w dyskusji słychać było również opinię protojereja Maksima Kozłowa, który wzywał do wyważenia i zwracał uwagę na fakt, że ekumenizm ma również dobre strony.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20031216203458945