Zjednoczony Kościół Chrystusa przeciw dyskryminacji homoseksualistów

czw, 5 lut 2004, 13:52:00

Autor: Kazimierz Bem

W liście do guberantora stanu Ohio, Kolegium Zjednoczonego Kościoła Chrystusa (UCC), drugiego największego Kościoła o tradycji reformowanej w USA, wezwało go do zawetowania uchwalonej ostatnio przez parlament tego stanu ustawy, która odmawia świadczeń socjalnych i emerytalnych osobom żyjącym w związkach jednopłciowych. Liderzy UCC nazwali ten projekt “krokiem, która nas nie jednoczy, a dzieli (…) i aktem dyskryminacji wymierzonym w uczciwych podatników.”

Zgodnie z uchwalonym ostatnio prawem, które wszakże musi być podpisane przez gubernatora stanu Ohio, pracownikom stanowym żyjącym w związkach jednopłciowych nie przysługiwałyby świadczenia socjalne i emerytalen, które przysługują osobom żyjącym w małżeństwie. Choć nowe prawo nie zakazuje przyznawania takich świadczeń prywatnym firmom, to nie ulega wątpliwości, iż te pójdą śladem stanowej legislatury i również odmówią wypłacania podobnych świadczeń. Główna siedziba UCC znajduje się w stolicy tego stanu i Zjednoczony Kościół Chrystusa obawia się, iż może to wpłynąc także na jego praktykę niedyskryminowania osób ze względu na ich orientację seksualną. List zakończono słowami „[Ustawa] jest złą polityką i nie powinna wejść w życie. Wzywamy Gubernatora Tafta by postąpił właściwie dla obywateli stanu Ohio i ją zawetował.” Pod listem podpisało się całe pięcioosobowe Kolegium UCC.

Zjednoczony Kościół Chrystusa (UCC) jest jednym z największych amerykańskich kościołów charakterze reformowanym i swoje korzenie ma w pierwszym z wymienionych nurtów. Sam kościół powstał w 1957 roku w wyniku unii Ewangelickiego i Reformowanego Kościoła (Evangelical and Reformed Church) oraz Kongregacjonalnych Chrześcijańskich Kościołów (Congregational Christian Churches). Liczy prawie 6000 parafii skupiających ponad 1 300 000 wiernych w całych Stanach Zjednoczonych. UCC już 1972 roku ordynowało pierwszego otwartego homoseksualistę na pastora, w 1975 roku Synod Generalny przyjął rezolucję, która określała, że prawa gejów i lesbijek są prawami człowieka, a w 1977 roku Synod potępił „używanie słów Pisma do rozubudzenia nienawiści oraz pogardy dla praw osób homo i biseksualnych.”

Magazyn SR: Zjednoczony Kościół Chrystusa

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/2004020513520019