Wizyta Metropolity Daniela w Polsce

pią, 13 lut 2004, 18:46:31

Autor: Jan Skupiński

2. lutego 2004 katedrę metropolitalną p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Daniel Metropolita Mołdawii i Bukowiny. Hierarcha przybył na zaproszenie zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy. Była to już druga wizyta metropolity w Polsce. Pierwsza miała miejsce w 2000 roku, kiedy to metropolita przybył wraz Patriarchą Teoktystem – zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego Rumunii.

 

Tym razem Metropolita Daniel odprawił świętą Liturgię z okazji Przemienienia Pańskiego w warszawskim soborze.

Według podań Bukowinę i Rumunię mieli nawracać na chrześcijaństwo uczniowie św. Pawła. Jeśli wierzyć ruskiej „Powieści lat minionych” miał tu przybyć sam Apostoł Andrzej. Po edykcie mediolańskim z 313 roku chrześcijaństwo miało się tu rozwijać prężnie do czasu wędrówek ludów, kiedy to przybywające na te tereny pogańskie plemiona skutecznie pozbywały się tak ludzi, jak i ich kultu.

Sytuacja miał ulec diametralnej zmianie w czasach działalności św. Cyryla i Metodego. Tu rozwijał się hezychazm, który to nurt inspirował później teologów prawosławnej Rusi, a w XIV wieku biskupstwo Ugro-Wołoskie podniesione zostało do rangi metropolii.

źródło: orthodox.pl

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040213190734406