Z dala od polityki!

pią, 20 lut 2004, 22:28:24

Autor: Dariusz Bruncz

Święty Synod Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej pod przewodnictwem Patriarchy Teoktysta I. zakazał wszystkim swoim kapłanom politycznej aktywności. Powołując się na starokościelne sobory Synod zabronił duchownym "uprawiania polityki, członkowstwa w partiach politycznych, udziału w kampani wyborczej, kandydowania do parlamentu i rad miejskich oraz sprawowania urzędu burmistrza lub jakichkolwiek urzędów, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna."

 

Duchownym, którzy nie podporządkują sie decyzji Świętego Synodu grożą kary kanoniczne. Synod zaapelował do rumuńskich polityków, by nie instrumentalizowali Kościoła dla swoich celów politycznych - dotyczy to nie tylko osób duchownych, ale też pomieszczeń oraz symboli.

Rumuńska Cerkiew Prawosławna zaznaczyła jednak, że będzie brała udział w życiu publicznym kraju poprzez obronę demokracji, wolności, wiary w Boga, jak i niezależności oraz integralności terytorialnej kraju. Rumuńska Cerkiew ponowiła swój negatywny stosunek do każdej formy reżimu komunistycznego, jak i do ekstremizmu politycznego każdej postaci.

Oświadczenie Synodu traktowane jest jako oficjalne stanowisko Rumuńskiej Cerkwii Prawosławnej przed wyborami, jakie odbędą sie w tym roku w Rumunii.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040220222824468