Episkopat mówi "Nie" związkom jednopłciowym

wto, 24 lut 2004, 17:34:09

Autor: Adam Ciućka

Wczoraj zebrała się specjalna komisji rządu i episkopatu, w sprawie legalizacji związków jednopłciowych. Kościół Rzymskokatolicki przekazał stronie rządowej swoje stanowisko dotyczące związków partnerskich.

Tekst dokumentu:

W związku z inicjatywą ustawodawczą grupy senatorów, zmierzającą do uchwalenia ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich - strona kościelna wyraża następujące stanowisko:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 ujmuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny i stanowi, że - obok rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa - małżeństwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do tego naczelne organy władzy państwowej zobowiązane są do przeciwstawiania się wszelkim inicjatywom, które mogłyby tym fundamentalnym dla życia społecznego wartościom zagrażać.

2. Przedstawiony przez wspomnianą grupę senatorów projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich trudno uznać za poważną inicjatywę ustawodawczą. Jednakże, gdyby projekt ten został uchwalony, spowodowałoby to niepowetowane szkody społeczne, w szczególności w sferze wychowania, małżeństwa i rodziny.

3. Przywoływane przez rzeczników tej inicjatywy argumenty i uzasadnienia są oparte na błędnych podstawach i nieprzekonywujące. Powoływanie się na to, że projekt ustawy mówi o związkach partnerskich a nie małżeńskich - w świetle treści projektu ustawy - graniczy z manipulacją.

Biorąc pod uwagę powyższe, strona kościelna oczekuje od naczelnych organów Państwa stosownych decyzji i działań zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady szczególnej ochrony rodziny i małżeństwa.

Warszawa, dnia 23 lutego 2004 r.

Abp Tadeusz Gocłowski, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski

Zobacz też inne artykuły na temat nauczania i praktyki kościołów chrześcijańskich w stosunku do jednopłciowych związków.

Komentarze (0)


Kosciol.pl
http://www.kosciol.pl/article.php/20040224173409297